PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe - Edebiyat 1. Türkçe'deki en uzun kelime.
 2. Pangram Nedir? Türkçe Pangram Örnekleri
 3. Yurt Sevgisi Nedir? Yurt Sevgisi İle İlgili Yazı
 4. Türkçe ve Edebiyat Nasıl Çalışılmalı?
 5. Tanımlama Nedir?
 6. İkileme Nedir ve Örnekleri
 7. Cümle Anlamı Nedir?
 8. Cümlede Vurgu Nedir?
 9. Öznel ve Nesnel Yargı Nedir?
 10. Koşul Cümlesi Nedir?
 11. Öznel Anlatımlı Cümleler
 12. Olumlu ve Olumsuz Cümle Nedir?
 13. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümleler
 14. Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
 15. Dolaylı Anlatım Nedir? | Dolaylı Anlatım Örnekleri
 16. Ünsüz Benzeşmesi İle İlgili Cümleler
 17. Dilin İşlevleri İle İlgili Örnekler
 18. Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler
 19. Türkçedeki Ses Olaylarıyla İlgili Kurallar
 20. Varsayım Bildiren Cümleler
 21. Edebiyat Tarihi nedir ?
 22. Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki nedir ?.
 23. Türk Edebiyat Tarihi nedir ?.
 24. Mecaz Anlam nedir ?.
 25. Eş Anlamlı Kelimeler nedir ?.
 26. Zıt Anlamlı Kelimeler nedir ?
 27. Karşıt Anlamlı Cümleler nedir ?
 28. Yüklemin Türüne Göre Cümleler nedir ?
 29. Tanım Cümleleri nedir ?
 30. Düz Yazı (Nesir) Nedir? Düz Yazı (Nesir) Türleri
 31. Türk Edebiyatı İslam Öncesi Tür ve Şekilleri.
 32. Türk Dillerinin Cümle Yapıları.
 33. Yapı ve Köken Bakımından Dünya Dilleri.
 34. Azeri Türkçesi ile Osmanlı Türkçesi'nin Yakınlığı ve Farkları.
 35. Hoşgeldin mi? Hoş geldin mi? TDK’ye göre nasıl yazılır?.
 36. Başrol mü? Baş rol mü? TDK’ye göre nasıl yazılır?.
 37. Her gün mü? Hergün mü? TDK’ye göre nasıl yazılır?
 38. Hiçkimse mi? Hiç Kimse mi? TDK’ye göre nasıl yazılır?
 39. Sıradışı mı? Sıra dışı mı? TDK’ye göre nasıl yazılır?
 40. Bir gün mü? Birgün mü? TDK’ye göre nasıl yazılır?
 41. Yada mı? Ya da mı? TDK’ye göre nasıl yazılır?
 42. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Z Harfi.
 43. A Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü.
 44. B Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
 45. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – C Harfi
 46. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Ç Harfi
 47. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – D Harfi
 48. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – E Harfi
 49. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – F Harfi
 50. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – G Harfi
 51. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – H Harfi
 52. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – I Harfi
 53. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – İ Harfi
 54. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – J Harfi
 55. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – K Harfi
 56. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – L Harfi
 57. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – M Harfi
 58. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – N Harfi
 59. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – O Harfi
 60. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Ö Harfi
 61. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – P Harfi
 62. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – R Harfi
 63. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – S Harfi
 64. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Ş Harfi
 65. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – T Harfi
 66. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – U Harfi
 67. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Ü Harfi
 68. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – V Harfi
 69. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Y Harfi.
 70. Metinlerin Sınıflandırılması – Sınıflandırmada Hangi Ölçütlerden Yararlanılır?
 71. Görsel Sunu Nedir?
 72. Görsel Okuma Nedir?.
 73. İnformal Eğitim (Plansız Eğitim) Nedir?
 74. Formal Eğitim (Planlı Eğitim) Nedir?
 75. Atasözü, Deyim ve İkileme Örnekleri.
 76. Jandarma Marşı
 77. Heşt Behişt
 78. Edebiyatla ilgili bilinmesi gereken bilgiler
 79. Mutlu ÇELİK - Benden Söylemesi
 80. Cevaben - Mutlu ÇELİK
 81. Makale ve Sohbet Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 82. Makale Nedir? Makale Ne Demektir? Anlamı
 83. Sohbet Nedir? Sohbet Ne Demektir? Anlamı
 84. Makale ve Deneme Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 85. Makale ve Fıkra Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 86. Varsağı Nedir? Varsağı Özellikleri ve Varsağı Örnekleri
 87. Semai Nedir? Semai Özellikleri ve Semai Örnekleri
 88. Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 89. Şart / Koşul Cümleleri
 90. Ön Yargı Cümleleri
 91. Pişmanlık Bildiren Cümleler
 92. Üslup / Biçem Nedir?
 93. Soyutlaştırma Nedir?
 94. Yadsıma / İnkâr Nedir?
 95. Öneri / Tavsiye Cümleleri
 96. Amaç – Sonuç Cümleleri
 97. Dünya Edebiyatına Toplu Bakış
 98. İstiklal Marşında Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamları
 99. Fıkra Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)
 100. Sözlü Edebiyat
 101. Türk Edebiyatında Röportaj Türü (Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri)
 102. Tanzimat Edebiyatında Öykü ve Roman
 103. Tartışma Ve Çeşitleri
 104. Meddah
 105. Destan Ve Destan Türleri
 106. İlk İslami Ürünler
 107. Halk Edebiyatı-Aşık Edebiyatı-Tekke Edebiyatı
 108. Divan Edebiyatı
 109. Fecr-i Atî
 110. Milli Edebiyat (Ulusal)
 111. Beş Hececiler
 112. Garipçiler
 113. Nedim
 114. Edebiyatı Cedide
 115. Edebiyatımızda İlkeler
 116. Edebiyat Akımları
 117. Atasözü Ne Demektir?