PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Matematik 1. Mutlak Değer Ders Notu ve Konu Anlatımı
 2. Prizmaların Alanları, Hacimleri, Yüzey Sayıları, Özellikleri
 3. Geometrik Şekillerin Alan, Çevre ve Hacim Formülleri
 4. Üçgen Nedir? İç Açıları ve Dış Açıları Toplamı, Üçgenin Alanı Nedir? Üçgen Çeşitleri
 5. Beşgen yada Düzgün Beşgen ile İlgili Bilgiler
 6. Rasyonel Sayılar Ders Notu ve Konu Anlatımı
 7. EBOB EKOK Ders Notu ve Konu Anlatımı
 8. Bölme Bölünebilme Ders Notu ve Konu Anlatımı
 9. Sayı Basamakları Ders Notu
 10. Sayma Sayı, Doğal Sayı ve Tam Sayı Nedir?
 11. Düzlem Nedir? Düzlem Ne Demektir? Anlamı
 12. Roma Rakamları Nedir? Roma Rakamlarının Türkçe Sayıları Karşılıkları
 13. Faktöriyel Nedir? Faktöriyel Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?
 14. Modüler Aritmetik Nedir? Modüler Aritmetik Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?
 15. Sayı Nedir? Sayıları Kim Ne Zaman Bulmuştur? Sayıları İlk Kim Kullanmıştır?
 16. Uzunluk Ne Demektir? Uzunluk Ölçüsü Nedir? Uzunluk Ölçme Neden Önemlidir?
 17. Gram Nedir? Gram Dönüşümleri
 18. 1 Saat Kaç Dakikadır? 1 Saat Kaç Saniyedir? Saat Dakika Saniye Hesaplama (Çevrimleri)
 19. Metreküp (m3) Nedir? Birim Çevirimleri Nelerdir? 1 Ton Kaç Metreküp Eder?
 20. Kesirlerde Dört (4) İşlem (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme) Nasıl Yapılır?
 21. Üçgende Açı Özellikleri
 22. Basit Eşitsizlikler Ders Notu ve Konu Anlatımı
 23. Binom Açılımı Ders Notu ve Konu Anlatımı
 24. Permütasyon Ders Notu ve Konu Anlatımı
 25. Olasılık Ders Notu ve Konu Anlatımı
 26. Dairede Alan ve Uzunluk Ders Notu ve Konu Anlatımı
 27. Çemberde Benzerlik Ders Notu ve Konu Anlatımı
 28. Çemberde Uzunluk Ders Notu ve Konu Anlatımı
 29. Çemberde Açı Ders Notu ve Konu Anlatımı
 30. Geometrik Uzay Ders Notu ve Konu Anlatımı
 31. Prizmalar Ders Notu ve Konu Anlatımı
 32. Küre Ders Notu ve Konu Anlatımı
 33. Doğal Sayılarda Çözümleme Nedir?
 34. Basamak Değeri ve Sayı Değeri Nedir?
 35. Roma Rakamları Nasıl Yazılır
 36. Trigonometri Toplam Fark Formülleri
 37. Rasyonel Sayılarda Çarpma işlemi
 38. Mod Nasıl Hesaplanır
 39. Medyan Nasıl Hesaplanır
 40. Simetri Nedir
 41. Venn Şeması Nedir
 42. 9. Sınıf Fonksiyon Çözümlü Sorular
 43. Matematik Bölünebilme Çözümlü Sorular - Örnekler
 44. Koordinat sistemi
 45. Cebirin Gelişimi
 46. Aşkın Sayı
 47. Matematikte Altın Oran
 48. Riemann Hipotezi
 49. Birim disk
 50. Birim çember
 51. Brocard çemberi
 52. Riemann çemberi
 53. Yarıçap
 54. Yay (geometri)
 55. Çevrel çember
 56. Hiperbolik üçgen
 57. Klein-Beltrami modeli
 58. Karmaşık jeodezik
 59. Jirovektör uzay
 60. Hiperbolik kosinüs yasası
 61. Carathéodory metriği
 62. Birim hiperbol
 63. Hiperbolik geometri
 64. Birim disk
 65. Doğal sayı nedir problemler ve konu anlatımı.
 66. İKİ KÜMENİN KARTEZYEN ÇARPIMI ve SIRALI İKİLİ
 67. Matematik kümeler konu anlatimi temel kavramlar
 68. Matematik kümeler konu anlatimi kümelerde işlemler
 69. Polinomlar
 70. Parabol
 71. 2. Ve 3. Dereceden Denklemler
 72. Permütasyon - Kombinasyon
 73. Logaritma
 74. Karmaşık Sayılar
 75. Koordinat Sistemi
 76. Düzlemde Nokta, Doğru ve Vektörler Konu Anlatımı
 77. Düzlem Geometride Temel Elemanlar ve İspat Biçimleri
 78. Diziler Ve Seriler, Diziler Ve Seriler Açıklaması, Diziler Ve Seriler Örnekleri
 79. Asal Sayılardan Karışık
 80. Rasyonel ve Ondalık Sayılar Rasyonel ve Ondalık Sayılar Hakkında Bilgiler
 81. Merkezi Eğilim ve Merkezi Yayılma
 82. Kesirler ne demektir?
 83. Matematik'de ve Geometride Kullanılan Formüller
 84. POLİNOMLAR (Ödev)
 85. Kartezyen Çarpım
 86. Harfi İfadeler
 87. Oran – Orantı
 88. Tek ve Çift Fonksiyonlar
 89. Kümeler(Soru cevap)
 90. Sayı Sistemleri
 91. asal sayılar,obeb-okek
 92. Kartezyen Çarpim – BaĞinti
 93. Permutasyon
 94. Algoritma
 95. Temel Kavramlar
 96. Roma Rakamları
 97. Cemberde Açilar
 98. Trİgonometrİ
 99. Logaritma-Kologaritma..
 100. Derecede 1 Bilinmeyenli denklemler
 101. Asal Sayılar...OBEB...OKEK
 102. Oran Ve Orantı
 103. Fonksiyonlar
 104. Schrödinger Denklemi
 105. PERMÜTASYON, KOMBİNASYON ve BİNOM AÇILIMI
 106. ARİTMETİK ve GEOMETRİK
 107. Permütasyon – Kombinasyon – Binom
 108. BÖlme
 109. işlem
 110. Üçgende Açı Ve Özellikleri
 111. Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları
 112. Dik Üçgen
 113. Eşkenar Üçgen
 114. İkizkenar Üçgen
 115. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 116. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 117. Üçgende Alan
 118. Üç kenar Uzunluğu Verilen Üçgenin Alanı
 119. Çevresi ve İç Teğet Çemberinin Yarıçapı Verilen Üçgenin Alanı
 120. Çevresel Çemberin Yarıçapı ve Kenar Uzunlukları Verilen Üçgenin Alanı
 121. Üçgende Alan İle İlgili Bazı Özel Durumlar
 122. Benzerlik Oranı Ve Benzer Üçgenlerin Alanları Oranı
 123. Temel Benzerlik Teoremi
 124. Thales (Tales) Teoremi
 125. Menelaus Teoremi
 126. Seva Teoremi
 127. Stewart Teoremi
 128. Carnot Teoremi
 129. Çokgenler
 130. Dörtgenler
 131. Paralel Kenar
 132. Dikdörtgen
 133. Kare
 134. Deltoid
 135. Yamuk
 136. Yamuğun Alanı
 137. İkizkenar Yamuk
 138. Dik Yamuk
 139. Çember
 140. Çemberde Açı,Teğet,Kiriş,Kesen Özellikleri
 141. Çemberde Uzunluk
 142. Dairenin Alanı Ve Çevresi
 143. Noktanın Analitik İncelenmesi
 144. Geometrik Yer Tanımları