PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : BiyolojiSayfa : [1] 2 3

 1. Çevresel Sinir Sistemi Nedir? Çevresel Sinir Sisteminin Bölümleri ve Görevleri
 2. Doğal Kaynak Nedir? Doğal Kaynaklar ve İnsan Faaliyetleri
 3. Maddenin Halleri
 4. Ekosistemlerde Enerji Akışı, Madde Döngüleri, Besin Zinciri, Enerji Piramidi
 5. Deniz Ekosistemi – Deniz Ekosistemi Nedir, Deniz Ekosisteminde Yaşayan Canlılar Neler
 6. Hücre Nedir? Hücrenin Yapısı, Özellikleri ve Görevleri.
 7. Hücrenin organelleri nelerdir, organellerin görevleri nedir?.
 8. Hücre Duvarı (Hücre Çeperi)
 9. Xenobiyotik Nedir?
 10. Dolaşım Sistemi (Kan Dolaşımı) Nedir? Kan Dolaşımı Sırasında Meydana Gelen Olaylar
 11. Kan Dolaşımında Görevli Yapı ve Organlar
 12. Boşaltım Sistemi Nedir? Boşaltım Sistemi Organları ve Yardımcı Organlar
 13. Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
 14. Solunum Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir? Soluk Alma Verme Nedir?
 15. Soluk Alıp Verirken Hangi Olaylar Gerçekleşir?
 16. Biyocoğrafya Nedir? Bitkileri ve Hayvanların Dağılışını Etkileyen Faktörler
 17. Böbrek Nedir? Böbreklerin Yapısı, İşlevleri, Görevleri Nelerdir? Böbrek Hastalıkları
 18. Hipotez (Varsayım) Nedir? Hipotezin Özellikleri Nelerdir?.
 19. Fotosentez ve Gerçekleştiği Yapılar.
 20. Mikroskop Nedir? Mikroskobun Kısımları, Çeşitleri ve Özellikleri.
 21. Protein Sentezi.
 22. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar.
 23. Beynin Görevleri.
 24. Göz kusurlari.
 25. Kemik çeşitleri ve Kemiklerin Görevleri ile Özellikleri.
 26. RNA’nın Yapısı, Çeşitleri, Özellikleri ve Görevleri.
 27. Temel Enerji Molekülü ATP.
 28. İnorganik Madde Nedir?.
 29. Fermantasyon Nedir? Çeşitleri.
 30. Kemosentez Yapan Canlılar.
 31. Epidermis Hücrelerinin Farklılaşması ile Oluşan Yapılar.
 32. Etil Alkol Fermantasyonu.
 33. Laktik Asit Fermantasyonu.
 34. Etil Alkol ve Laktik Asit Fermantasyonu Farkları ve Ortak Özellikleri.
 35. Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon Arasındaki Farklar.
 36. Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon.
 37. Yapay (Ampirik) Sınıflandırma.
 38. Hücre iskeleti Nedir? Hücre iskeletinin Yapısı, Çeşitleri ve Görevleri.
 39. Ekzositoz Nedir? Ekzositozun Özellikleri Nelerdir?.
 40. Proteinlerin Canlılar İçin Önemi.
 41. Laktoz ( Süt Şekeri ).
 42. Tomurcuklanma ile üreme (Eşeysiz Üreme Çeşitleri).
 43. Abiyogenez Nedir? Görüşü ve Teorisi.
 44. Nükleotit Yapısı.
 45. Kollenkima.
 46. Özümleme (Asimleme – Asimilasyon) Parankiması .
 47. Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar.
 48. Erkek Üreme Sistemi Organları, Kısımları ve Görevleri.
 49. Menstrual Döngü (Adet Döngüsü) Nedir? Evreleri Nelerdir?.
 50. Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar.
 51. Süksesyon Nedir? Birincil ve İkincil Süksesyon.
 52. Sperm Oluşumu (Spermatogenez).
 53. Fotosistemler.
 54. Hücre Zarından Madde Geçişleri.
 55. Doymuş Yağlar Nedir? Doymuş Yağ Özellikleri Nelerdir?.
 56. Griffith Deneyi ve Transformasyon.
 57. RNA Görevleri.
 58. RNA Özellikleri.
 59. DNA ve RNA Ortak Özellikleri.
 60. Glikoliz Nedir? Tepkimesi ve Evresi.
 61. İnorganik Bileşiklerin Genel Özellikleri ve Görevleri.
 62. Karaciğerin Görevleri.
 63. Soluk Alıp Verme.
 64. Oksijenli Solunum ve Oksijensiz Solunum Arasındaki Farklar.
 65. Fotosentez Tepkimeleri (Reaksiyonları).
 66. Vitamin Çeşitleri.
 67. DNA Genel Özellikleri Nelerdir?.
 68. Pankreasın Öz Suyunda Bulunan Enzimler.
 69. Polen Oluşumu.
 70. Çiçeğin Yapısı, Kısımları ve Çiçek Çeşitleri.
 71. Fotosentez Hızını Etkileyen Çevresel ve Genetik Faktörler.
 72. Biyolojinin alt bilim dalları.
 73. Lipitlerin (Yağların) Özellikleri ve Çeşitleri.
 74. Polisakkaritlerin Çeşitleri ve Özellikleri .
 75. Karbonhidratların Genel Özellikleri, Görevleri ve Çeşitleri.
 76. Fosfolipit Nedir? Yapısı ve Özellikleri.
 77. Bitkisel hormonlar ve Görevleri Nelerdir?.
 78. Apikal Meristem.
 79. Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları.
 80. Primer Meristem (Dermatojen, Periblem ve Plerom)
 81. Proteinlerin Sınıflandırılması ( Çeşitleri ).
 82. Mineral Çeşitleri ve Minerallerin Canlılar İçin Önemi.
 83. Krebs Döngüsü (Sitrik Asit)
 84. Eşeysel Bezler ve Hormonlar.
 85. Çevresel Sinir Sistemi.
 86. Basınç Akış Teorisi.
 87. Bitkilerde Hareket (Tropizma, Nasti, Fotoperyodizm)
 88. Stoma Nedir? Lentisel Nedir? Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler.
 89. Bitkisel Dokular.
 90. Amiloidoz.
 91. Gasrulasyon Nedir? Gastrula Evresi.
 92. Biyoremediasyon Nedir?
 93. Bitki ve Bakteri Fotosentezi Arasındaki Farklar ile Ortak Özellikleri.
 94. Metagenez.
 95. Dişi Üreme Sisteminin Kısımları ve Görevleri.
 96. Aktif Taşıma Nedir? Aktif Taşımanın Özellikler ve Çeşitleri.
 97. Bunları Biliyor Musunuz? Biyoloji ile ilgili İlginç Bilgiler.
 98. Canlılarda Enerji Dönüşümü.
 99. Sistematik Nedir?
 100. Pürin ve Pirimidin Bazları Nelerdir?
 101. Bir Gen Bir Polipeptit (Enzim) Hipotezi.
 102. Vejetatif Üreme ve Çeşitleri.
 103. Koful Çeşitleri.
 104. Vitaminler.
 105. Vitaminlerin Genel Özellikleri Nelerdir?
 106. Suda Eriyen Vitaminlerin Görevleri ve Özellikleri.
 107. Vitaminlerin Görevleri Nelerdir?.
 108. Hücre Zarı Nedir? Hücre Zarının Yapısı, Özellikleri ve Görevleri.
 109. Golgi Cisimciği Görevleri ve Özellikleri.
 110. Mitokondri ve Kloroplast Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler.
 111. Fotosentezin işiğa bağimli tepkimeleri (reaksiyonlari).
 112. Renk Körlüğü Çeşitleri.
 113. Lokus Nedir?
 114. Pleiotropizm Nedir?
 115. Gen Nedir?
 116. Embriyonik Zarlar ve Görevleri.
 117. Blastula Nedir?
 118. Morula Nedir?
 119. Aglütinasyon Nedir?
 120. Çekirdek (Nükleus) Nedir? Çekirdeğin (Nükleusun) Kısımları, Yapısı, Görevleri.
 121. Kloroplast Özellikleri.
 122. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez).
 123. Hücrenin Kısımları, Organelleri ve Görevleri.
 124. İzogami (Eşeyli Üreme Çeşitleri).
 125. Peroksizom Nedir? Peroksizomun Görevleri ve Yapısı.
 126. Heterozigot Nedir?
 127. Genetik (Kalıtım) : Kavramlar, Çaprazlamalar ve Mendel İlkeleri.
 128. Ekosistem Ekolojisi; Ekosistemin Yapısı.
 129. Korpus Luteum Evresi.
 130. Bitkilerde Üreme; Meyve, Tohum, Polen Oluşumu, Döllenme ve Tozlaşma.
 131. Folikül Evresi.
 132. Tohumun Çimlenmesi ve Çimlenmeye Etki Eden Faktörler.
 133. Hayvanlarda Üreme; İç Döllenme ve Dış Döllenme.
 134. Kromozom Sayısındaki Değişiklikler; Otozomlarda ve Gonozomlarda Ayrılmama.
 135. Kan Uyuşmazlığı (Eritroblastosis Fetalis).
 136. Kan Grupları; A, B, 0 ve Rh Kan Gruplarının Belirlenmesi ve Özellikleri.
 137. Çok Alellik.
 138. Eksik Baskınlık ve Eş Baskınlık.
 139. Hayvanlarda Üreme; Embriyonik Örtüler ve Embriyonik Gelişim Basamakları.
 140. İnsanda Üreme Sistemi.
 141. Gen Klonlaması.
 142. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği.
 143. Evrimin Kanıtları.
 144. Evrim İle İlgili Görüşler (Darwin ve Lamarck Teorisi).
 145. Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler.
 146. Heterotrof Hipotezi.
 147. Soy Ağaçları.
 148. Mutasyon Nedir? Çeşitleri [Kromozom ve Gen (nokta) Mutasyonu]
 149. Eşeye (Cinsiyete = X ve Y Kromozomuna) Bağlı Kalıtım.
 150. Eşeyin belirlenmesi.
 151. Temel Doku ( Parankima – Kollenkima – Sklerankima).
 152. Biyolojik Saat (Ritim) Nedir?.
 153. Sosyal Davranışlar.
 154. Yaprak (Yaprağın Kısımları, Yapısı, Çeşitleri, Görevleri ve Özellikleri).
 155. Bitki Gövdesi (Çeşitleri, Yapısı, Kısımları, Görevleri ve Özellikleri).
 156. Ototrof ve Heterotrof Canlıların Beslenme Şekilleri.
 157. Hormonların Genel Özellikleri Nelerdir?.
 158. Lizozom Organeli Yapısı, Özellikleri ve Görevleri.
 159. Bağ Doku; Temel Bağ Dokunun Çeşitleri ve Görevleri.
 160. Epitel Doku; Çeşitleri ve Görevleri (Örtü, Bez ve Duyu Epiteli).
 161. Nasti Hareketleri.
 162. Tropizma Hareketleri.
 163. Merkezi Sinir Sistemi; Ön, Orta, Arka Beyin ve Omurilik.
 164. Omurilik ve Refleksler.
 165. Otonom Sinir Sistemi; (Sempatik ve Parasempatik Sistem).
 166. Yağ Doku Nedir? Lipoblast Nedir?.
 167. Kıkırdak Doku; (Görevleri ve Çeşitleri).
 168. Bölünerek Üreme.
 169. Kromozom Nedir? Kromozomun Yapısı.
 170. Sinaps ve İmpuls.
 171. Duyu Organları.
 172. İşitme Olayı (Duyma Olayı).
 173. Görme Olayı.
 174. Deri ve Dokunma Duyusu; Derinin Yapısı, Kısımları, Tabakaları, Görevleri.
 175. Burun ve Koku Duyusu; Burun Yapısı, Özellikleri, Görevleri.
 176. Dil ve Tat Alma Duyusu; Dilin Yapısı, Kısımları, Görevleri. Özellikleri.
 177. Kulak ve İşitme Duyusu; Kulağın Yapısı, Kısımları, Görevleri.
 178. Göz ve Görme Duyusu; Gözün Yapısı, Tabakaları, Kısımları, Görevleri.
 179. Tiroit Bezi ve Hormonları.
 180. Hipofiz Bezi ve Hormanları.
 181. Protein Sindirimi.
 182. Karbonhidrat Sindirimi.
 183. Anjiyotensin Nedir?.
 184. Aldosteron Nedir? Aldosteron Hormonu Ne İşe Yarar?.
 185. Hormon Nedir?.
 186. Pankreas Nedir ve Ne İşe Yarar? Pankreasın Görevleri, Yapısı.
 187. Böbrek Üstü Bezi ve Hormonları.
 188. Paratiroid Nedir? Paratiroid Bezi ve Hormonu.
 189. Yağların Sindirimi.
 190. Protein Sindirimi.
 191. Karbonhidrat Sindirimi.
 192. Kasların Kasılma Mekanizması.
 193. Iskelet sistemi.
 194. Ektoparazit.
 195. Kolaylaştırılmış Difüzyon Nedir?
 196. Tek Hücreli Canlılar.
 197. Sindirim Sistemi.
 198. Koenzim Nedir? Kofaktör Nedir? Koenzim ve Kofaktör Arasındaki Farklar
 199. Aktif Bağışıklık Nedir? Pasif Bağışıklık Nedir?.
 200. Özgül Bağışıklık (Hücresel ve Humoral Bağışıklık).
 201. Bağışıklık Sistemi (İmmün Sistem).
 202. Lenf Sistemi ve Dolaşımı (Görevleri ve Lenf Sıvısı).
 203. Konjugasyon Nedir?.
 204. Starling Hipotezi.
 205. Kan Damarları ve Görevleri (Atardamar, Toplardamar, Kılcal Damar).
 206. İdrar Oluşumu.
 207. İnsanda Solunum Sistemi (Solunum Organları).
 208. Solunum Çeşitleri (Deri, Trake, Solungaç ve Akciğer Solunumu).
 209. Gaz Alışverişi.
 210. Fibromiyalji Nedir? Fibromiyaljinin Belirtileri Teşhisi, Tedavisi ve Nedenleri.
 211. GTT (Glikoz toleransı testi) Nedir? Nasıl Yapılır?
 212. Biyotik ve Abiyotik Faktörler Nedir?
 213. Difüzyon ve Osmoz Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?
 214. Mantarlar (Fungus).
 215. Spiroket Nedir? Spiroketler Nelerdir?.
 216. Biyosfer Nedir? Biyosferin Önemi.
 217. Mantarların Özellikleri ve Sınıflandırılması.
 218. Mutagenez ve Mutajenler.
 219. Bitki Organelleri ve Görevleri.
 220. Monera Alemi ve Özellikleri.
 221. Anjiyoplasti Nedir? Anjiyoplasti Nasıl Yapılır? Riskleri Nelerdir.
 222. Akalazya Nedir? Belirtileri, Teşhisi be Tedavisi.
 223. Kalp Nasıl Çalışır? Kalbin Çalışması.
 224. Kalbin Yapısı.
 225. Ökaryot Hücre Nedir? Ökaryot Canlılar.
 226. Hayvan Hücresi (Yapısı, Organelleri, Kısımları, Görevleri ve Özellikleri).
 227. Genetik Kod Nedir? DNA’da Genetik Kod.
 228. Proteinler.
 229. Biyolojinin Alanları.
 230. Abiyotik Faktörler.
 231. Protistalar (protistler).
 232. Arkeler.
 233. Bakteriler.
 234. Kemirgenler.
 235. Mezotelyoma Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi ve Teşhisi.
 236. Plevra Nedir?.
 237. Alveol Nedir?
 238. İnsan vücudunda kaç hücre var?.
 239. Hemoglobin (HGB) Nedir? Kan Testinde Düşük ve Yüksek Hemoglobin (HGB) Seviyesi.
 240. WBC Nedir? Kan Testinde Yüksek ve Düşük WBC.
 241. Poliploitlik.
 242. Metafaz Nedir? Mayozda ve Mitozda Metafaz Evresi.
 243. Anafaz Nedir? Mayozda ve Mitozda Anafaz Evresi.
 244. Zooplankton Nedir? Çeşitleri ve Örnekleri.
 245. Glikojenoliz Nedir?.
 246. Vakuol Nedir? İşlevleri ve Yapısı.
 247. Prostaglandin Nedir?.
 248. Ghrelin Nedir? Ghrelin Hormonu.
 249. Melatonin Nedir?.
 250. Somatostatin Nedir?.