PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya 1. Kimya Terimleri Sözlüğü
 2. Organik Bileşikler
 3. Biyoinorganik Kimya Nedir?
 4. En Önemli Kimyacılar
 5. Bilirkişilik yönetmeliği yayinlandi
 6. Üretan Nedir
 7. Sezyum Elementi ve Kullanım Alanları
 8. Fipronil Nedir?
 9. Atom ve Periyodik Cetvel.
 10. Kütlenin Korunumu Yasası
 11. Yoğunluk, Hangi Maddenin Yoğunluğu Ne Kadar, Maddelerin Yoğunluk Değerleri
 12. Kimya
 13. Selenyum nedir? Sanayide hangi alanlarda kullanılır? Neden yasak?
 14. Alkoller
 15. Asit - Baz Kavramları
 16. Bileşikler Konu Anlatımı
 17. Çözeltiler
 18. Elektrokimya
 19. Fonksiyonel Gruplar
 20. Gazlar Konu Anlatımı
 21. Hidrokarbonlar
 22. Kimyasal Bağlar
 23. Kimyasal Denge
 24. Kimyasal Denklemler
 25. Kimyasal Hesaplamalar
 26. Madde ve Özellikleri
 27. Radyoaktiflik
 28. Reaksiyon Entalpisi ( Isısı )
 29. Reaksiyon Hızı
 30. Suyun sıradışı özelliklerinin kaynağı bulundu.
 31. Yoğunluk
 32. Yayılma
 33. Uranyum
 34. Ultraviyole (Mor Ötesi)
 35. Tuzluluk
 36. Transuranyum Elementler
 37. Termokimya
 38. Surfüzyon
 39. Su
 40. Statik
 41. Sinyal
 42. Sızdırmazlık
 43. Sıvı Hal
 44. Ses
 45. Doymamış Çözeltiler
 46. Gümüş Elementi
 47. Yoğunluk Farkı ile Karışımların Ayıklanması
 48. Bileşiklerin Özellikleri
 49. Gazların Özellikleri
 50. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 51. Organik Kimya
 52. Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 53. Madde ve Özellikleri Konu Anlatımı
 54. Karışımlar
 55. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 56. Yanma Tepkimeleri Konu Anlatımı
 57. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 58. Kimyasal Hesaplamalar
 59. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 60. Atomların gerçekten var olduklarını nasıl biliyoruz?
 61. Basit Denklem Denkleştirme
 62. Kimya Nasıl Modernleşti?
 63. Radyasyon ve Radyoaktivite
 64. Tetrahedran
 65. Katenanlar
 66. Bağlanma İzomerisi
 67. Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri
 68. Karışımların Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri
 69. Liyosel Nedir - Liyosel Tanımı - Liyosel Farmakolojik Özellikleri
 70. Selülaz Nedir - Selülaz Tanımı - Selülaz Farmakolojik Özellikleri - Selülaz Türleri
 71. Magnezyum Hidroksit Nedir - Magnezyum Hidroksit Özellikleri
 72. Fibrinojen Nedir - Fibrinojen Tanımı - Fibrinojen Testi - Fibrinojen Yüksekliği
 73. Glykoprotein Nedir - Glikoprotein Tanımı - Glikoprotein Sentezi
 74. Laktik asitlerin ortak özellikleri - asitlerin yapısı - günlük hayatımızdaki asitler
 75. çözünürlük tanımı - maddelerin çözünürlüğü - çözünme miktarı - çözünme türleri
 76. Kimyasal Tepkimeler
 77. Oksijen Gazı
 78. Suyun Ph Seviyesi
 79. Simya Nedir, Simyacıların Araştırmaları
 80. Atmosferin Yapısı ve Faydaları
 81. Alaşimlar
 82. Kükürt ve Sülfürik Asit Endüstrileri
 83. Madde ve Özellikleri Konu Anlatımı
 84. Organik kimya nedir?
 85. Atom Ve Elektronlar
 86. Temel Kimya Yasalar
 87. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 88. Asitler ve Bazlar
 89. Beyaz Altın Neden Beyazdır?.
 90. Ağır su nedir?
 91. Kükürt oksidasyonu:
 92. Demir Oksidasyonu:
 93. Hidrojen Oksidasyonu:
 94. Doğadaki Madde Dolaşımı:
 95. Azot Devri:
 96. Prometyum Elementinin Özellikleri
 97. Alüminyumun Özellikleri ve Bulunduğu Yerler
 98. Suyun PH Değeri Nedir?
 99. Karışım Çeşitlerine Örnekler
 100. Protaktinyum Elementinin Özellikleri
 101. Kolloid Örnekleri
 102. Avogadro Sayısı Nedir? Ne İşe Yarar?
 103. Borik Asit Nerelerde Kullanılır?
 104. Element ile Bileşik Arasındaki Fark
 105. Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? Örnekler
 106. Kovalent ve İyonik Bağlar Arasındaki Fark Nedir?
 107. Tüm Vitaminlerin Kimyasal Yapısı ve Formülleri
 108. Kimyada Stokiyometri Nedir?
 109. Kimyada Reaktant (Reaktif) Nedir? Örnekler
 110. Sınırlayıcı Reaktant Nedir? Hesaplanması
 111. Anilin Nedir? Anilin Özellikleri Nelerdir?
 112. Sert Sular Nasıl Yumuşatılır?
 113. Karboksilli Asitlerin Özellikleri
 114. Alkollerin Kimyasal Özellikleri
 115. Hidrokarbonların Özellikleri
 116. Alkanlar ve Özellikleri
 117. Oktan Sayısı Nedir?
 118. Mürekkebin Kimyasal Özellikleri
 119. Boyaların Bileşenleri ve Kullanım Alanları
 120. Seramik ve Porselen Özellikleri
 121. Yapı Malzemeleri – Kireç ve Ürünleri
 122. Kimyasal Gübre Çeşitleri ve Özellikleri
 123. Makro ve Mikro Bitki Besinleri
 124. Pirofillit Nedir? Özellikleri Nelerdir?
 125. Piridin Nedir?
 126. Piran Nedir?
 127. Kömürün Bileşimi ve Kimyasal Özellikleri
 128. Kömür Oluşum Aşamaları
 129. Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar
 130. İlaç Formları ve Özellikleri
 131. Kozmetik Kimyasalları ve Özellikleri
 132. Kauçuklar ve Özellikleri
 133. Kimyada Hijyen Amaçlı Kullanılan Malzemeler (Dezenfektan ve Sterilizasyon)
 134. Kirin Geri Dönüşünü Önleyiciler ve Özellikleri
 135. Element Grupları ve Özellikleri
 136. Ağartıcıların Kimyasal Özellikleri
 137. Sertlik Gidericiler ve Çamaşır Sodası Özellikleri
 138. Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler
 139. Sabun ile Deterjan Arasındaki Farklar
 140. Pikrik Asit Nedir?
 141. Fermantasyon İle Biyogaz Üretimi
 142. Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü
 143. Homojen Karışımları Ayırma Yöntemleri
 144. Ekstraksiyon Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 145. Çöktürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 146. Kristallendirme İle Ayırma Yöntemi Nedir?
 147. Ayrımsal Damıtma Örnekleri
 148. Karışımların Hal Değişim Grafikleri
 149. Ayrımsal Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır?
 150. Basit Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır?
 151. Heterojen Karışımları Ayırma Yöntemleri
 152. Koagülasyon Yöntemiyle Ayırma Nedir?
 153. Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 154. Aktarma Yöntemi İle Ayıklama Nedir?
 155. Süzme Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 156. Eleme Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 157. Ayıklama Yöntemi İle Ayırma Nedir?
 158. Organik Bileşik Örnekleri
 159. Günlük Hayattaki Kimyasal Tepkimeler
 160. Kimyasal Enerji Örnekleri
 161. Fiziksel Değişim Örnekleri
 162. Titrasyon ve Uygulamaları
 163. Nötralleşme Tepkimesi Nedir? Örnekleri
 164. Asit ve Bazların Aşındırıcı Etkileri
 165. Bazların Metallerle Tepkimeleri
 166. Asitlerin Metallerle Tepkimeleri
 167. Ametal Oksitlerin Asitliği
 168. Metal Oksitlerin Bazlık Özellikleri
 169. İndikatörlerin Asit ve Baz Ortamında Renk Değiştirmesi
 170. Asit ve Bazlarda pH Kavramı
 171. Bazların Değerliği Nedir?
 172. Bazların Kuvvetliliği
 173. Bazların İyonlaşması Nedir?
 174. pH ne demek?
 175. Asitlerin Kuvvetli ve Zayıf Olduğunu Nasıl Anlarız?
 176. Şap Türü Tuzlar ve Özellikleri
 177. Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 178. Amonyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir?
 179. Kalsiyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 180. Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 181. Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 182. Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 183. Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 184. Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları
 185. Sodyum Klorür Özellikleri ve Kullanım Alanları
 186. Kimyada Tuzların Sınıflandırılması
 187. Peroksi asit nedir?
 188. Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar
 189. Alkali Metallerin Özellikleri
 190. Ametaller Nelerdir?
 191. Pentaeritritol tetranitrat nedir?
 192. Üretan Nedir? Poliüretan Nedir?
 193. Şeker ve Su Nasıl Ayrılır?
 194. Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır?
 195. Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler
 196. Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler
 197. Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır?
 198. Kimyada Süspansiyon Nedir?
 199. İnsan Vücudunda Kaç Atom Vardır?
 200. Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri
 201. Yarı Saydam Madde Nedir?
 202. Saydam Madde Nedir?