PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hukuk 1. Hapis cezasının ne kadarı hapiste geçer?.
 2. Hukuk nedir ?.
 3. Hukuk Kelime Anlamı.
 4. Hukukun Teknik Anlamı.
 5. Hukuk Kuralları ve Özellikleri.
 6. Hukuk Alanında Yaptırım (Müeyyide)
 7. Hukukun Dayanağı.
 8. Hukukun Toplumdaki Fonksiyonları.
 9. Geçmişten Günümüze Hukuk.
 10. Türk Hukuk Tarihi.
 11. Hukukun Kaynakları.
 12. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar nedir ?.
 13. Anayasal ilkeler
 14. Yasama organi - tbmm
 15. Yürütme organi - cumhurbaşkani ve bakanlar kurulu
 16. Yargi organi - bağimsiz mahkemeler
 17. Hukuk devleti
 18. Cumhuriyet - demokrasi - anayasa
 19. Yargi teşkilatinin yapisi ve görevleri
 20. Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bağımsızlık Mahkemesi
 21. Sayıştay
 22. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 23. Bölge Mahkemeleri
 24. İlk Derece Mahkemeleri
 25. Borçlar Hukuku
 26. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
 27. Borçların Sona Ermesi
 28. Hukuk Devletinin Özellikleri
 29. Hukukta Yaptırım Türleri
 30. Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?
 31. İstihkak Davası Nedir?
 32. Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?
 33. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 34. Hukukun Kaynakları
 35. Telif Hakları, Hukuki Sorunları
 36. Boşanma Hukuku, Çocukların Velayet Hakları, Mal Paylaşımı
 37. Toprak Hukuku
 38. Miras Hukuku, Kimler Mirasçı Olabilir ?
 39. Kişiler Hukuku, Gaiplik Kararı
 40. İş Kanunu İşçi Çalıştırma Hakkında Temel Bilgiler
 41. Tüketici Hukuku ve Tüketicinin Korunması
 42. İdari Davalar
 43. Eşya Hukuku
 44. Mirasın Reddi Nedir?
 45. Mirasçılıktan Çıkarma Ve Mirastan Yoksunluk Nedir?
 46. Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri Nedir?
 47. Zilyetliğin Korunması
 48. Hukukta Yaptırım Türleri
 49. Roma Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 50. Tapu Sicili ( Tapu Kütüğü ) Nedir?
 51. Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır?.
 52. Dava Nasıl Açılır?.
 53. Vekalet Nasıl Verilir?.
 54. İşe İade Davası Nasıl Açılır?.
 55. Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?.
 56. Mobbing Davası Nasıl Açılır?.
 57. Boşanma Davası Nasıl Açılır?.
 58. Genel Hükümler
 59. İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
 60. İŞ KANUNU ( Ücret )
 61. İŞ KANUNU ( İşin Düzenlenmesi )
 62. Hukukta Nişanlılık
 63. Aile konutu şerhi nedir ve nasil konulur?
 64. Istinafta yapilamayacak işlemler.
 65. Istinaf nedir?
 66. Hukuk mahkemelerinde görev.
 67. Icra dosyasi nasil kapanir?
 68. EDİNİLMİŞ MAL ve KİŞİSEL MAL AYRIMI.
 69. Ev eşyasi haczedilebilir mi?
 70. Eşimin borcundan sorumlu muyum ?
 71. Uyuşturucu madde cezasi.
 72. ÇAPRAZ SORGU NEDİR ve NE AMAÇLA YAPILIR?
 73. Mirasin paylaşilmasi.
 74. Müteselsil borçlarda zamanaşimi.
 75. Vekalet sözleşmesi.
 76. Kalp krizi iş kazasi midir?
 77. Aile konutu şerhi nedir ve nasil konulur?.
 78. Internet üzerinden yapilan yayinlarda kişilik haklarinin korunmasi.
 79. Vekalet görevinin kötüye kullanilmasi.
 80. Nafaka artirim davasi.
 81. Trafik cezasina itiraz edilebilir mi?
 82. 657 Aile Yardımı Ödeneği
 83. Hukuk Nedir?
 84. Ailenin korunmasına dair Kanun
 85. Kumar, Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Suçu
 86. Azmettirenin Kastı ve Azmettirilen Fiilin Nitelik Değiştirmesi
 87. Aile Yardımı Ödeneği
 88. Anayasa Kavramı, Anayasalcılık Akımı Ve Anayasa Çeşitleri
 89. Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış
 90. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)
 91. Velayet Hakkı Tevdi Edilen Anne Çocuğa Kendi Soyadını Vermebilir mi?
 92. Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?
 93. Anlaşmalı boşanma davası
 94. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası
 95. Boşanmada Mal Paylaşımı
 96. Boşanma Davasinda Nafaka ve Tazminat
 97. İnternet Yoluyla Şantaj Suçu
 98. Kredi Kartı Dolandırıcılığı
 99. Haksız Rekabet Nedir?
 100. Ağır Ceza Avukatı
 101. Konut Dokunulmazlılığının İhlali Suçu
 102. Dolandırıcılık Suçu
 103. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 104. Suçluların İadesi
 105. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 106. İnsan Ticareti Suçu
 107. İftira Suçu
 108. Evrakta Sahtecilik Suçu
 109. Hukuk.
 110. Özel hukuk.
 111. Medeni hukuk.
 112. Kişiler hukuku.
 113. Dava.
 114. Davada taraf olmak.
 115. Davada taraf ehliyeti.
 116. Duruşma.
 117. Temyiz.
 118. Davalı (mahkeme).
 119. Ceza muhakemesi.
 120. Şüpheli.
 121. Savcı.
 122. Insan ticareti suçu - türk ceza kanunu.
 123. Göçmen kaçakçiliği - türk ceza kanunu.