PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İktisat-İşletme 1. Girişimci (müteşebbis)
 2. Işletme
 3. Kooperatifler
 4. Banka
 5. İşletme yönetimi
 6. Ticari işletme ve tacir
 7. Kıymetli Evrak
 8. Pazar ve Pazarlama
 9. Pazar Araştırması
 10. Sermaye kavramı - Para akışı
 11. İşletmenin hukuki sorumlulukları
 12. İş hukuku
 13. İşçi - işveren
 14. Girişimcilik haftası
 15. Kambiyo senetleri
 16. Zel finans kurumlarinda tek düzen hesap plani
 17. Anonim şirketler
 18. Döviz Kuru Sistemleri Konu Özeti
 19. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi Konu Özeti
 20. Dünyadaki Diğer Ekonomik Gruplaşmalar Konu Özeti
 21. Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Konu Özeti
 22. Faktör Donatımı Teorisi ve Yeni Dış Ticaret Teorileri Konu Özeti
 23. Ödemeler Bilançosu ve Denge Mekanizmaları Konu Özeti
 24. Tarife Dışı Kısıtlamalar ve İhracatı TeşvikÖnlemleri Konu Özeti
 25. Uluslararası İktisada Giriş ve Klasik Dış Ticaret Teorisi Konu Özeti
 26. Uluslararası Özel Mali Sermaye Akımları Konu Özeti
 27. Uluslararası Para Fonu Konu Özeti
 28. Uluslararası Para Sistemi Konu Özeti
 29. Uluslararası İktisat Konu Özetleri
 30. Mikro Ekonomi
 31. İşletme Kapasite Planlaması ve Önemi
 32. İşletmelerde Optimum Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
 33. İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi
 34. İşletmelerde Görev Tasarımı, Ergonomi, Hareket etüdü, Zaman etüdü, İş ölçümü
 35. İşletmelerin Birleşmeleri : Konsorsiyum, Tröstler, Karteller, Holdingle
 36. Kobiler : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Özellikleri
 37. İşletme Türleri; Büyüklüklerine, Hukuki Yapılarına, Anonim Ortaklık, Limited Ortaklık
 38. İşletme Türleri; Faaliyet alanına,Tüketicilere, Üretilen mal ve Hizmete göre işletmer
 39. İşletmelerin Ekonomi İçindeki Önemi
 40. İşletmelerin Kuruluş Amaçları
 41. İşletme Ekonomisi ve Yönetimi
 42. Temel Kavramlar; Üretim,Üretim Faktörleri,İşletme,Girişim,Girişimci,Yönetici
 43. Maliyet fayda analizi nedir ?
 44. Maliyet enflasyonu nedir ?
 45. Maliyet nedir ?
 46. Mali yönetim nedir ?
 47. Mali tekeller nedir ?
 48. Temel Hesaplar ve Ölçülmesi
 49. Harcamalar ve Talebin Bileşenleri
 50. Basit Ekonomi Modeli
 51. Toplam Talep ve Denge Çıktı Düzeyi
 52. Tasarruf Fonksiyonu
 53. Varlık Piyasaları ve LM Eğrisi
 54. Para Piyasasında Denge ve LM Eğrisi
 55. Mal ve Para Piyasalarında Denge (Yanitli Sorular) Cevapli Test
 56. Toplam Talep – Toplam Arz, Rasyonel Beklentiler, Büyüme ve Verimlilik
 57. Toplam Talep Eğrisi
 58. Toplam Arz Eğrisi
 59. Keynesyen Toplam Arz Eğrisi
 60. Klasik Toplam Arz Eğrisi
 61. Rasyonel Beklentiler Denge Yaklaşımı
 62. İşgücü Piyasasının Friksiyonel Olmayan Neo-Klasik Modeli
 63. Lucas Arz Eğrisi
 64. Reel Gelirdeki Büyümenin Kaynakları
 65. Neoklasik Büyüme Kuramı
 66. Makro- Iktisat (Yanıtlı Sorular) Cevaplı Test
 67. İktisadi Amaçlar
 68. İktisadi Sistemler
 69. Merkantilizm
 70. Fizyokrasi
 71. Klasik iktisat (1776 – 1870)
 72. NEOKLASİK IKTİSAT (Marjinalistler)
 73. Avusturya Okulu
 74. Keynesyen iktisat
 75. Neo – Klasik Keynezyen İktisat
 76. Post – Keynezyen (Fundamentalist) İktisat
 77. Yeni Keynezyen İktisat (1990’lar)
 78. Monetarizm
 79. Rasyonel beklentiler (yeni klasik okul) okulu
 80. Arz Yönlü İktisat
 81. Istihdam
 82. Nairu
 83. İradi İşsizlik
 84. Gayri İradi İşsizlik
 85. Mevsimlik İşsizlik
 86. Devrevi (Konjonktürel) İşsizlik
 87. Yapısal İşsizlik
 88. Gizli İşsizlik
 89. Geçici İşsizlik (Friksiyonel İşsizlik)
 90. Teknolojik İşsizlik
 91. Stagflâsyon (Enflasyon ve Durgunluk)
 92. Ortodoks İstikrar Programları
 93. GSMH Zımni Deflâtörü
 94. Mal piyasasi dengesi ve is eğrisi
 95. Maliye Politikasının Etkileri
 96. Modern Miktar Teorisi: Monetarizm
 97. Rasyonel Beklentiler Hipotezi
 98. Tüketici Davranışı Ve Dengesi
 99. Para Teorisi ve Politikası
 100. Mali Hizmet Kurulu ları
 101. Türkiye’ de Para Arzı
 102. Paranin tanimi ve fonksiyonlari
 103. Paranin DoĞusu
 104. Fiyat İstikrarı
 105. Mikro Iktisat
 106. İşletme Terimleri
 107. İktisat Kavramları ve Tanımları