PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Divan Edebiyatı 1. Divan Edebiyatı Sözlüğü
 2. Divan Edebiyat'ının Çok Güzel Şiirleri
 3. Divan Edebiyatında Nesir ( Mensur )
 4. Nesîmî Kimdir? Şiirleri ve Eserleri.(Resimler)
 5. Divan Şiirinin Söz Sanatları
 6. Divan Edebiyatı'ndan Gazel Şiir
 7. Allâhu Ekber Ey Sanem Hüsnünde Hayrân Olmuşum
 8. Ağlasa Âşık Belâ-yı Hicr ile Nâlân Olup
 9. Ahde Vefâ Eylemedün Öyle mi
 10. Divan Şiirinin Söz Sanatları
 11. Aceb N’itdüm Yâre Virmez Selâmı
 12. Divan Şiirinde Konular ve Divan Şiirinin Özellikleri
 13. Divan Edebiyatında Dil ve Üslup
 14. Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi
 15. Divan Şiirinde Nazım Biçimleri
 16. Divan Edebiyatında Geçen Bazı Terimler
 17. Divan edebiyatı şairleri
 18. Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları
 19. Divan edebiyati’nda düzyazi
 20. Can Veren Pervaneler
 21. Bentlerde kurulan nazim biçimleri
 22. Baki Kimdir ve Eserleri
 23. Divan Edebiyatı'nda Güzellik İdeali.
 24. Terci-i Bent Nazım Biçimi ve Özellikleri
 25. Terkib-i Bend Nazım Biçimi ve Özellikleri
 26. Musammat Nazım Şekli ve Özellikleri
 27. Murabba Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri
 28. Tuyuğ Divan Edebiyatı Nazım Şekli ve Özellikleri
 29. Hoca Dehhani (13.Yüzyıl)
 30. Sultan Veled Kimdir? Sultan Veled'in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri
 31. Seyr-i Anılarim / Eylül / Istanbul'da Hicran ( HeLiaS)
 32. Şikâyet-i Rûzigâr - Mimar Sinan
 33. Gazel - Nef’î