PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebi Sanatlar 1. Seven Nice Men
 2. Mevlana Mecâlis-i Seb'a (Yedi Meclis)
 3. Tanzimat Dönemi Gazeteleri
 4. Aşık ve Halk Ozanı Kimdir?
 5. Edebiyatımızda Dergiler
 6. Yerelleştirme Nedir?
 7. Yazarlarımız
 8. Tevriye Nedir ve Tevriye Örneği
 9. Orta Oyunu Metin Örneği
 10. Mehmet Akif Ersoy kimdir?
 11. İstiklal Marşı’nın hikayesini biliyor musunuz?
 12. H.z. Mevlana ve Şems-i Tebrizi .. SozLeri
 13. Şems-i Tebrizi (1185 - 1247)
 14. Mevlana'nın tebriz'li güneşi şems
 15. Türkiye’nin En Önemli ve Tanınmış Edebiyatçıları Kimlerdir
 16. Maniler
 17. Yusuf'un Gömleğinde Üç Kan Lekesi
 18. Şehriyar ve Peri
 19. Türk edebiyatı Dönemleri - Divan Edebiyatı
 20. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 21. Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları
 22. Divan Şiirinin (Nazımının) Konuları ve Özelli
 23. Divan Edebiyatında Düz Yazı (Nesir)
 24. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
 25. Divan edebiyatinda nazim birimi
 26. Türk edebiyatı Dönemleri - Halk Edebiyatı
 27. Halk Edebiyatının Önemli Temsilcileri
 28. Halk Edebiyatının Dönemleri
 29. Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri
 30. Anonim tarzi türk halk edebiyati
 31. Dini-tasavvufi (tekke) türk halk edebiyati
 32. Türk Edebiyatı Dönemleri: Cumhuriyet Dönemi
 33. Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Gelişmeleri
 34. Türk Edebiyatının Dönemleri - Servet-i Fünun
 35. Servet-i Fünun Dönemi Gelişmeleri
 36. Servet-i Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
 37. Servet-i Fünun Döneminin Dışındaki Bağımsız..
 38. Türk Edebiyatının Dönemleri - Tanzimat Ede.
 39. Türk Edebiyatının Dönemleri - Milli Edebiyat
 40. Türk Edebiyatının Dönemleri - 1940 Sonrası
 41. Türk Edebiyatının Dönemleri - Fecr-i Ati
 42. Türk edebiyatı Dönemleri - Sözlü Edebiyat
 43. Türk edebiyatı Dönemleri - Yazılı Edebiyat
 44. KÖTÜ YOLA düşen kelimeler!
 45. Hikaye Çeşitleri Nelerdir?
 46. Kompozisyon Kuralları
 47. Düz Yazı Türleri Nelerdir?
 48. Epik Şiir Nedir? | Epik Şiir Örnekleri
 49. Mensur Şiirle Şiir Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 50. Murabba Nedir? | Murabba Özellikleri Nelerdir?
 51. Ana Fikir Nedir?
 52. Dilekçe ve İş Mektubu Arasındaki Farklar
 53. Açıklık, Akıcılık, Duruluk ve Yalınlık Kavramları
 54. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Halk Edebiyatı
 55. Roman Yazı Türü Nedir?
 56. Türk Hikayeleri Kaç Gruba Ayrılır?
 57. Tanzimat ve Servet|i Fünun Hikayeciliği Karşılaştırması - See more at: http://www.del
 58. Dehşet Neşet
 59. Servet-i Fünun Edebiyatı
 60. Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı: Mevhibe Meziyet Beyat (1925 - 2007)
 61. Divan Edebiyatından Bir Kaç Küçük Mısra
 62. Fuzûlî'nin Beyitleri ile Aşk...
 63. İyi Gün Dostunuz Var mı?
 64. Ot Yiyen Kaplan Masalı
 65. Mor Mürekkep | Nazan Bekiroğlu
 66. Leyla ile Mecnun Mesnevisi
 67. Bir Genç Kızın Sevdiğine Haykırışı
 68. Edebiyat türleri
 69. Edebiyat
 70. Fantezi edebiyatı
 71. Divan edebiyatı
 72. Türk halk edebiyatı
 73. Türk'ün Vatanla İmtihanı/Yazar: Ümit Özdağ
 74. Amerikan Tanrıları/Yazar: Neil Gaiman
 75. Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens/Yazar: Yuval Noah Harari
 76. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler/Yazar: Elena Favilli, Francesca Cavallo
 77. Körlük/Yazar: Jose Saramago
 78. Edebiyat dışı Türkçe kitaplar için özet servisi: Fiberbooks
 79. Plaza Dili, Plaza Dili Nedir? Plaza Dili Anlamları?
 80. Mani Çeşitleri
 81. Sözlü Edebiyat Dönemi
 82. Türkçe Eğitiminde Dinleme ve İzleme Teknikleri
 83. Dil Olgusu Nedir?
 84. Tartışma ve Tartışma Çeşitleri
 85. Forum Nedir? Forumun Özellikleri.
 86. Sözlü Anlatım Türleri;
 87. Tanzimat Edebiyatı
 88. Dünya Edebiyatı`nda Modernizm
 89. Noktalama İşaretleri Nasıl Ortaya Çıktı?
 90. BİLİŞİM TERİMLERİ ile “TÜRKÇE” ÜZERİNE
 91. Savaş, Barış ve Zafer Üzerine Kelâm-ı Kibar Deyişler
 92. Lügatlar
 93. Edebi Sanatlar
 94. Istiare(eğretileme)
 95. Kinaye
 96. Mecaz-i mürsel(ad aktarmasi)
 97. Teşhis(kişileştirme)
 98. Intak(konuşturma)
 99. Tecahül-i arif
 100. Hüsn-i ta’lil
 101. Mübalağa (abartma)
 102. Tezat (karşitlik)
 103. Tevriye (amaci gizleme)
 104. Telmih (hatirlatma)
 105. Tariz (taş atma)
 106. Tekrir
 107. Tenasüp (uygunluk)
 108. Leff üneşr
 109. Istifham(soru sorma)
 110. Tedric
 111. Nida (seslenme)
 112. Cinas
 113. Aliterasyon
 114. Seci
 115. Urdu dili? Urdu dili Nedir? Urdu dili Kimler Kullanır?
 116. Halk edebiyati nedir?
 117. Divan edebiyati ( klasik –eski edebiyat).
 118. Dini-tasavvufi (tekke) türk halk edebiyati.
 119. âşik tarzi türk halk edebiyati.
 120. Halk edebiyatinin temsilcileri.
 121. Tanzimat edebiyati.
 122. Servet-i funun edebiyati (1896–1901) edebiyati cedide (yeni edebiyat).
 123. Fecr-i ati dönemi türk edebiyati( 1908–1911).
 124. Milli edebiyat döneminin genel özellikleri.
 125. Cumhuriyet dönemi türk edebiyatinin genel özellikleri (1923–1940).
 126. Beş hececiler.
 127. Yedi meşaleciler.
 128. Garipçiler ( i. Yeniciler ).
 129. Maviciler.
 130. Ikinci yeniciler.
 131. Hümanizm.
 132. Rönesansçilar.
 133. Parnasizm.
 134. Sembolizm.