PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : AtasözleriSayfa : [1] 2

 1. Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 2. Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 3. V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 4. Ü harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 5. U harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 6. T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 7. Ş harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 8. S harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 9. R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 10. P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 11. O harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 12. Ö harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 13. N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 14. M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 15. L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 16. K harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 17. İ harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 18. I harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 19. H harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 20. G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 21. F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 22. E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 23. D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 24. Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 25. C harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 26. B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 27. A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları
 28. Darb-ı mesel'ler :)
 29. Atasözlerinin Konusu
 30. Cümle Biçimindeki Atasözleri ve Deyimler
 31. Atasözlerinin özellikleri
 32. Atasözlerinin Çelişkisi
 33. Resimli Ata Sözleri
 34. Aksam Haci Mehmet, sabah eskici Yahudi.
 35. Atasözü nedir
 36. Atasözü Anlamları/Damlaya damlaya Gö lolur
 37. Atasözü Anlamları/Can çıkar Huy çıkmaz
 38. Atasözü Anlamları/Fakirlik Ayıp Değil Tembellik Ayıp
 39. Atasözü Anlamları/El eli yıkar iki Elde Yüzü
 40. Resimli Atasözleri
 41. İnsanlar ikiye ayrılır vaktini beşe ayıranlar Vaktini boşa ayıranlar
 42. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
 43. Unutma Öldüğün Gün Kuyunu Kazacaklar
 44. Yoluyla giden yorulmaz
 45. Afrikalılara ait bir atasözü
 46. Kör pazara Varmasın Pazar Körsüz Kalmasın
 47. Zenginin basması ipekli görünür
 48. Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir..
 49. Mal canın yongasıdır
 50. Atlar nallanırken, kurbağalar ayak uzatmaz.
 51. ırak Yerin Haberini Yel getirir
 52. M Harfi ile Başlayan Atasözleri
 53. N Harfi ile Başlayan Atasözleri
 54. Ata Sözleri ve Hikayeleri
 55. Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş
 56. Saman Altından Su Yürütmek Atasözü ve Hikayesi
 57. Çıkar Ağzındaki Baklayı Ata Sözü ve Hikayesi
 58. Zahirenin (Çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır.
 59. Zahmetsiz bal yenmez.
 60. Zahmetsiz rahmet olmaz.
 61. Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
 62. Zaman sessiz bir testeredir.
 63. Zamanın değerini (kıymetini) yapacak işi olan daha iyi bilir.
 64. Zan, hatıranın yalanıdır.
 65. Zannetmediğin yerden(kovuktan) tilki çıkar.
 66. Zararın neresinden dönersen kârdır.
 67. Zararın neresinden dönülse(dönülürse) kârdır.
 68. Zararını düşünen (zarardan korkan) kâr edemez.
 69. Zayi olan (kaybolan) koyunun kuyruğu büyük olur.
 70. Zelzeleyi gören yangına razı olur.
 71. Zemheride sür de çalı ile sür.
 72. Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
 73. Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
 74. Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.
 75. Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt (yoksul) derman için pekmez bulamaz.
 76. Zengin kesesini, züğürt dizini döver.
 77. Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
 78. Zengine dokun geç, züğürtten (fakirden) sakın da geç.
 79. Zenginin azgını, kürk giyer yaz günü.
 80. Zenginin basması ipekli görünür.
 81. Zenginin gönlü oluncaya kadar (olasıya), fakirin canı çıkar.
 82. Zenginin horozu bile yumurtlar.
 83. Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
 84. Zenginin tavuğu iki sarılı yumurtlar.
 85. Zırva tevil götürmez.
 86. Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur.
 87. Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
 88. Zor oyunu bozar.
 89. Zora dağlar dayanmaz.
 90. Zora, beylerin borcu var(dır).
 91. Zorba ile şaka olmaz.
 92. Zorla güzellik olmaz.
 93. Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına.
 94. Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
 95. Züğürtleyen bezirgân eski defterleri yoklar.
 96. Züğürtlük zâdeliği bozar.
 97. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
 98. Ya işten artar, ya dişten.
 99. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.
 100. Ya sopa yememiş, ya da sayı saymayı bilmiyor.
 101. Yabancı koyun kenarda (kenara) yatar.
 102. Yağ (yal) yiyen köpek tüyünden bellidir (belli olur).
 103. Yağ ile yavşan, sirke ile tavşan.
 104. Yağın varsa karnına, çulun varsa sırtına.
 105. Yağına kıymayan (kıyamayan), çöreğini yavan (yoz, kuru, zor) yer.
 106. Yağlar bol bol akarken, peynir tulumuna kim bakar.
 107. Yağmur diner, su durulur.
 108. Yağmur yağarken küpünü (küpleri) doldur (doldurmalı).
 109. Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi?
 110. Yağmur yağsa yaş görmez, kavga olsa taş görmez.
 111. Yağmur yağsın da, varsın kerpiççi ağlasın.
 112. Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir).
 113. Yakın dost, hayırsız akrabadan yeğdir.
 114. Yalancı kim? İşittiğini söyleyen.
 115. Yalancı, topaldan kolay tututlur.
 116. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
 117. Yalancının ipi kısa olur.
 118. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
 119. Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalamalı.
 120. Yalanı söylemeli amma, doğru yanında titremeli.
 121. Yalanın dibi kıldır, başı dağ.
 122. Yalın varsa karnına, çulun(giysi) varsa sırtına.
 123. Yalnız kalanı (koyunu) kurt kapar (yer).
 124. Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz.
 125. Yalnız taş, duvar olmaz.
 126. Yalnızlık Allah'a mahsustur (yaraşır).
 127. Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat.
 128. Yanan harmanın yerinde ne kalır?
 129. Yangını körükleyen, saçından tutuşur.
 130. Yanık yerin otu tez biter.
 131. Yanlış dirhem(ler)le, doğru ölçü olmaz (elde edilemez).
 132. Yanlış hesap Bağdat`tan döner.
 133. Yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz.
 134. Yar elinde yara, sarmadan onulur (iyileşir).
 135. Yar, yıkıldığı gün tozar.
 136. Yara, sıcağıyla (sıcakken) sarılır.
 137. Yarası olan gocunur.
 138. Yarım elma, gönül (hatır) alma
 139. Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.
 140. Yarına kalan davadan korkma.
 141. Yarınki kazdan (tavuktan) bugünkü yumurta yeğdir (iyidir).
 142. Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir (iyidir).
 143. Yaş kesen, baş keser.
 144. Yaş yetmiş, iş bitmiş.
 145. Yaşı at (eşek) pazarında sorarlar.
 146. Yaşın yanında kuru da yanar.
 147. Yaşlanmış eşekte, yıllanmış akıl olur.
 148. Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
 149. Yatan kurttan, yeler tilki yeğdir.
 150. Yatan ölmez, eceli gelen ölür.
 151. Yatanın, yürüyene borcu var.
 152. Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur.
 153. Yavaş kaynayan aşın dibi tutmaz.
 154. Yavuz (yürük) at yemini (yavuz it ününü) kendi artırır
 155. Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.
 156. Yaya gözü ile at alma, bekar gözü ile kız alma.
 157. Yaz diye yola çıkarken (çıksan da) kışı göze al.
 158. Atasözlei Ve Hikayeleri
 159. Yaz günü titremeyen, kış günü donar.
 160. Yaz yalan, kış gerçek.
 161. Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
 162. Yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler mandayı.
 163. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
 164. Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
 165. Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.
 166. Yazın serçeye kim olsa yem verir.
 167. Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır.
 168. Yel gelen deliği kapamalı.
 169. Yel gibi gelen, sel gibi gider (akar).
 170. Yel üfürdü, sel götürdü
 171. Yel, kayadan ne koparır (aparır).
 172. Yemeksiz yatmak, borçlu kalmaktan yeğdir (iyidir).
 173. Yemeye hazır dayanmaz.
 174. Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak su içerler).
 175. Yenenle yanana ne dayanır?
 176. Yengece; -Niçin yan yan gidersin? demişler, -Serde kabadayılık var, demiş.
 177. Yeni testinin suyu soğuk olur
 178. Yenice eleğim, seni nerelere (nereye) asayım?
 179. Yenice elek, duvarda gerek.
 180. Yenilen pehlivan, güreşe doymaz.
 181. Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz).
 182. Yerdiğin oğlan yer tutar.
 183. Yerin kulağı vardır.
 184. Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz
 185. Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.
 186. Yetişemediğin köyün alt tarafında yat.
 187. Yıkılan ağaca, balta vuran çok olur
 188. Yıl uğursuzundur
 189. Yılan bile doğrulmayınca deliğe girmez
 190. Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer
 191. Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış
 192. Yılana yumuşak diye el sunma
 193. Yılanın başı küçükken ezilmeli (ezilir).
 194. Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter
 195. Yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez
 196. Yiğidi kılıç değil, kötü söz öldürür
 197. Yiğidi öldür hakkını yeme
 198. Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun
 199. Yiğidin malı ortada olur (meydandadır).
 200. Yiğidin sözü, demirin kertiği
 201. Yiğit arkasından vurulmaz.
 202. Yiğit at kendine kamçı vurdurmaz.
 203. Yiğit başından, devlet ırak değildir
 204. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.
 205. Yiğit lakabıyla anılır.
 206. Yiğit meydanda belli olur.
 207. Yiğit yarasına yiğit katlanır.
 208. Yiğit yiğide at bağışlar.
 209. Yiyen bilmez, doğrayan bilir.
 210. Yoğurdum (ayranım) karadır (ekşidir) diyen olmaz
 211. Yoğurdunu, sarımsağını hesap eden cacık yiyemez.
 212. Yok büyümez, arık büyür.
 213. Yoksul âlâ ata binse, selâm almaz
 214. Yoksul ata binse, selam almaz
 215. Yoktan yonga çıkmaz.
 216. Yol bilen kervana katılmaz
 217. Yol ile giden yorulmaz (Yol bilen yorulmaz)
 218. Yol sormakla bulunur.
 219. Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta (ihtiyarlıkta) avrat alma el için
 220. Yol yürümekle, borç ödemekle (vermekle) tükenir (biter).
 221. Yol yürümeyle, borç ödemekle (ödemeyle) biter
 222. Yola bilenle giden yorulmaz.
 223. Yola yoğurt dökmüş var mı?
 224. Yolcu yolunda gerek.
 225. Yoldan (yolundan, yolu ile) giden yorulmaz.
 226. Yoldan giden yorulmaz.
 227. Yoldan kal, yoldaştan kalma
 228. Yolu yordamıyla, ormanı baltayla geçersin
 229. Yolundan giden yorulmaz.
 230. Yolunu kaybedene köpek sesi, bülbül ötüşünden tatlı gelir
 231. Yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet.
 232. Yularsız ata binilmez
 233. Yularsız deve yedilmez.
 234. Acındırırsan Arsız Olur Acıktırırsan Hırsız Olur Atasözünün Anlamı
 235. Acıkmış Kudurmuştan Beterdir Atasözünün Anlamı
 236. Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı
 237. Acıkan Doymam (Sanır) Susayan Kanmam Sanır Atasözünün Anlamı
 238. Abdal (Derviş) Tekkede, Hacı Mekke`de Bulunur Atasözünün Anlamı
 239. Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır, şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır Atasözünün Anla
 240. Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözü Anlamı Atasözünün Anlamı
 241. Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz Atasözünün Anlamı
 242. Baba Malı Tez Tükenir, Evlât Gerek Kazana Atasözünün Anlamı
 243. Büyük Lokma Ye (De), Büyük Söz Söyleme Atasözünün Anlamı
 244. Bülbülün Çektiği Dil (i) Belâsıdır Atasözünün Anlamı
 245. Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar, “Ah Vatanım” Demiş Atasözünün Anlamı
 246. Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar (Kıymete Biner) Atasözünün Anlamı
 247. Boynuz Kulağı Geçer (Boynuz Kulaktan Sonra Çıkar ama Kulağı Geçer) Atasözünün Anlamı
 248. Boş Torba İle At Tutulmaz (Boş Torbaya Eşek Gelmez) Atasözünün Anlamı
 249. Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Anlamı
 250. Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir Atasözünün Anlamı