PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat Makaleleri 1. Erotizm, Kadın ve Aşk
 2. Attilâ İlhan "Hangi Edebiyat"ı savunur
 3. Necip Fazil’i Anlamak
 4. Edebiyatımızın fotoğrafı eksik mi?
 5. Nazım Hikmet'ten Kişilik Üstüne Bir Yazı
 6. Nazım Hikmet - Mavi Gözlü Dev
 7. 2. Yeniciler ve 2. Yeni Olayı
 8. Codex Cumanicus
 9. Ataol Behramoğlu`nun Hayatı
 10. Sait Faik Abasıyanık`ın Edebi Kişiliği
 11. Halit Ziya Uşaklıgil'in Edebi Kişiliği
 12. Türk Edebiyatında Modernizm
 13. Dünya Edebiyatı`nda Modernizm
 14. Yahya Kemal ve Şiir Dünyasının Oluşumu
 15. Çağatayca ve Çağatay Dilinin Sınıflandırılması
 16. Tanzimat Edebiyatı
 17. Ağız Özellikleri Taşıyan Bir Eski Türkiye Türkçesi Metni
 18. Anadille Eğitim ve Türkçe
 19. Dil Biliminde Gizli Dillerden ”Kapalı İfade”
 20. Dil ile Hukuk Ya da Türkçem Benim Ses Bayrağım
 21. Dilde Birlik ve Afabe Birliği
 22. Dilimizin Gelişmesi Üzerine
 23. Dilimiz Üzerine
 24. Dilin Varsıllaşması, Dili Kuıllanmakla Sağlanır
 25. Cengiz Özakıncı Dil ve Din Kitabının Sonuç Bölümü
 26. Dua ve Yas Motifi Olarak ”baş aç- Tabiri”
 27. Harf İnkılâbı
 28. ”İzekleme” ile ”Adıllama” Etkileşimi
 29. Köl Tigin YazıtınaYapılan Eklemeler Üzerine
 30. 21. Y.Y.’a Girerken Milli Kimlik Oluşturmada Dilin Önemi
 31. ÖZTÜRKÇE ile BİRLEŞİK SÖZCÜKLER ÜZERİNE
 32. Kibatek’in ses bayraği türkçe olmali
 33. Söylentilerden Gerçeğe Dede Korkut (1)
 34. Türkçe Bilim Sözleri : Bir Deneyim
 35. Türkçe Hakkında İlginç Notlar
 36. Türkçe Üzerine Bir Matematik Modelleme
 37. Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme
 38. Türk dilinin kökleri nelerdir?
 39. Türk Lehçe ve Şiveleri
 40. Türkçenin Delisi Böyle Olunur
 41. Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını
 42. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisini
 43. Türkçenin Gelecekteki Görünümü Üzerine
 44. Türçenin özellikleri
 45. Türkçe’nin Kullanımı ve Dil Politikası
 46. Türkçe’nin Diğer Dillerden Üstünlüğü
 47. Türkçe’ye karşi sorumluluğumuz
 48. Kök Araştırmalar
 49. Anadolu Ağızlarından Örnekler
 50. Bilim Dili ve Türkçe
 51. Bilim Teknoloji ve Türkçe
 52. BİLİŞİM TERİMLERİ ile “TÜRKÇE” ÜZERİNE
 53. Değindiği Toprağı Yurtlaştıran Dil: Türk Dili
 54. Dil-Kültür Münasebeti
 55. Dilde Etkileşim ve Ulusal Dil
 56. Dil ile Din
 57. Dilimizin Gelişmesi
 58. Dilin Değeri
 59. Leyla Erbil'in Edebi Kişiliği
 60. Neden Bülbül Güle Aşıktır?
 61. Bir Kadını Ağlatmak
 62. Yeraltı Edebiyatı
 63. Uygurlarin islâmiyet'ten önceki dinî inanişlari
 64. Geleneksel türk dini inanişlari
 65. Cumhuriyet dönemi türk edebiyati
 66. Cumhuriyet döneminde dergiler
 67. Cumhuriyet dönemi türk edebiyati öğretici metinler
 68. Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri
 69. Eski türk edebiyatinda mitolojik ve efsanevî kişilikler
 70. Türk dinî düşüncesinin oluşumuna ilişkin / alaattin karaca
 71. Türk dillerinin eserleri
 72. HER CÜMLEDE ÜÇ ZAMAN VARDIR / Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
 73. Destan dönemi türk edebiyati
 74. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeni
 75. Mit teriminin tanimi ve doğuşu
 76. Farkli uygarliklarda ve kavimlerde destan dönemi
 77. Uygur metinlerinin üzerlerinde yapilan çalişmalar
 78. MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ / Prof. Dr. İsmail YAKIT / SDÜ. İlahiyat Fakültesi
 79. Hazret-i Mevlânâ Göre AKIL VE BİLGİ
 80. Hz. Mevlâna ve Ölüm
 81. Mevlâna'nin milliyeti
 82. Mevlânâ'ya Göre Evlilik ve Aile
 83. Mevlâna'yı Mevlâna Yapan Tebrizli Şems
 84. Mevlâna'yı Mevlâna Yapan Tebrizli Şems
 85. Şeb-i Arûs ne demektir?
 86. Tasavvufî şiirde mecâzî anlatim
 87. Devriye Şerhi
 88. Kırklar Meclisi
 89. Tasavvufi Bazı Terimler
 90. Halkbilimine ilişkin genel bilgiler
 91. Ulusal halkbilimi kuramları ve bazı ülkelerdeki uygulamalar
 92. Türkiye’ de Halkbilimi Çalışmaları
 93. Türk Halkbilimi Çalışmalarının Kadrosu
 94. Metin merkezli halkbilimi kuramlari
 95. Uygulamali halkbilimi araştirmalari
 96. Metin merkezli ve bağlam merkezli halkbilimi paradigmalari arasindaki temel farklar
 97. Halkbilimi nedir?
 98. Halk edebiyati
 99. Buket Uzuner Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları
 100. Divânü lûgati’t-türk’ün halk bilimi açisindan önemi
 101. CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI / Prof. Dr. Şerif AKTAŞ
 102. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri / (1923-1950)
 103. şamanin giysisi
 104. şamanizmden hayatimizda kalintilar
 105. Evliya Çelebi : 1050 Tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya Seyahatimiz Gördüklerimiz
 106. TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ /Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
 107. Dil ve Edebiyat Hakkında Bazı Öğütler
 108. Adem’in Havva’ya İlk Hediyesi: Fıstık
 109. Tarık Buğra'nın Edebi Kişiliği
 110. Çağatayca ve Çağatay Dilinin Sınıflandırılması
 111. İlk Türkçe Sözlük
 112. Kutadgu Bilig Hakkında
 113. Ali Şir Nevai Edebi Kişiliği
 114. Yahya Kemal ve Şiir Dünyasının Oluşumu
 115. Yaşasın Cumhuriyt
 116. Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikleri - Akımlar - Şairler - Yazarlar
 117. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı (? - 12.yy.)