PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an Tükçe Oku 1. 1 - Fatiha
 2. 2 - Bakara
 3. 3 - Ali- İmran
 4. 4 - nisa
 5. 5- Maide
 6. 6 - En'am
 7. 7 - Araf
 8. 8 - Enfal
 9. 10 - Yunus
 10. 11 - Hud
 11. 12 - Yusuf
 12. 13 - Rad
 13. 14 - İbrahim
 14. 15 - Hicr
 15. 16 - Nahl
 16. 17- Isra
 17. 18 - Kehf
 18. 19 - Meryem
 19. 20 - Taha
 20. 21 - Enbiya
 21. 22 - Hacc
 22. 23 - Müminun
 23. 24 - Nur
 24. 25 - Furkan
 25. 26 - Suara
 26. 27 - Neml
 27. 28 - Kasas
 28. 29 - Ankebut
 29. 30 - Rum
 30. 31 - Lokman
 31. 32 - Secde
 32. 33 - Ahzab
 33. 34 - Sebe
 34. 35 - Fatır
 35. 36 - Yasin
 36. 37 - Saffat
 37. 38 - Sad
 38. 39 - Zümer
 39. 40 - Mumin
 40. 41 - Fussılet
 41. 42 - Sura
 42. 43 - Zuhruf
 43. 44 - Duhan
 44. 45 - Casiye
 45. 46 - Ahkaf
 46. 47 - Muhammed
 47. 48 - Fetih
 48. 49 - Hucurat
 49. 50 - Kaf
 50. 51 - Zariyat
 51. 52 - Tur
 52. 53 - Necm
 53. 54 - Kamer
 54. 55 - Rahman
 55. 56 - Vakıa
 56. 57 - Hadid
 57. 58 - Mücadele
 58. 59 - Hasr
 59. 60 - Mumtahine
 60. 61- Saff
 61. 62 - Cuma
 62. 63 - Munafikun
 63. 64 - Tegabun
 64. 65 - Talak
 65. 66 - Tahrim
 66. 67 - Mülk
 67. 68 - Kalem
 68. 69 - Hakka
 69. 70 - Mearic
 70. 71 - Nuh
 71. 72 - Cinn
 72. 73 - Müzemmil
 73. 74 - Müdessir
 74. 75 - Kıyamet
 75. 76 - İnsan
 76. 77 - Mürselad
 77. 78 - Nebe
 78. 79 - Naziat
 79. 80 - Abese
 80. 81 - Tekvir
 81. 82 - İnfitar
 82. 83 - Mutaffıfın
 83. 84 - İnsikak
 84. 85 - Buruc
 85. 86 - Tarik
 86. 87 - Ala
 87. 88 - Gasiye
 88. 89 - Fecr
 89. 90 - Beled
 90. 91 - Şems
 91. 92 - Leyl
 92. 93 - Duha
 93. 94 - İnşirah
 94. 95 - Tin
 95. 96 - Alak
 96. 97 - Kadir
 97. 98 - Beyyine
 98. 99 - Zilzal
 99. 100 - Adiyat
 100. 101 - Kaaria
 101. 102 - Takasür
 102. 103 - Asr
 103. 104 - Hümeze
 104. 105 - Fil
 105. 106 - Kureyş
 106. 107 - Maun
 107. 108 - Kevser
 108. 109 - Kafirun
 109. 110 - Nasr
 110. 111 - Leheb
 111. 112 - İhlas
 112. 113 - Felak
 113. 114 - Nas
 114. Araf Suresi Türkçe Meali