PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münkerBUDULGAN BOZKURT
24.Mart.2017, 20:16
Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça (http://www.wikiwand.com/tr/Arap%C3%A7a): الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça (http://www.wikiwand.com/tr/Arap%C3%A7a) ifade. Kur'an (http://www.wikiwand.com/tr/Kur%27an)'da çeşitli ayetlerde (http://www.wikiwand.com/tr/Ayet) geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşamda da kullanılmaktadır.
İslami bir anlamı olan ve İslam (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam) dininin kutsal kitabı Kur'an temeli bir ifade olan emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i anil münker, insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükten sakındırmak, men etmek anlamındadır. Buradaki iyilik ve kötülük kavramları birebir İslam ile bağlantılıdır yani ifadede kastedilen iyilik İslam'a göre iyi olan, kötülük ise İslam'a göre kötü olandır. İfadenin, anlamsal açıdan aynı veya benzer olarak geçtiği ayetlere örnek vermek gerekirse: Âl-i İmrân suresi (http://www.wikiwand.com/tr/%C3%82l-i_%C4%B0mr%C3%A2n_suresi)/104. ayet (3/104), Tevbe Suresi (http://www.wikiwand.com/tr/Tevbe_Suresi)/71. ve 112. ayet (9/71, 112), Hûd suresi (http://www.wikiwand.com/tr/H%C3%BBd_suresi)/116. ayet (11/116).....
Aynı zamanda bu lâfız ve anlamı bir İslami itikad mezhebi olan Mu'tezile (http://www.wikiwand.com/tr/Mu%27tezile)'nin ilkelerinden biridir.