PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslam'ın beş şartıBUDULGAN BOZKURT
27.Mart.2017, 17:44
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/%C4%B0slam%27%C4%B1n_be%C5%9F_%C5%9Fart%C4%B1.svg/600px-%C4%B0slam%27%C4%B1n_be%C5%9F_%C5%9Fart%C4%B1.svg. png

İslam'ın beş şartı, İslam (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam)Dîni (http://www.wikiwand.com/tr/D%C3%AEn)'nin Sünnilik (http://www.wikiwand.com/tr/S%C3%BCnnilik) ve Caferiyye Şiîliği (http://www.wikiwand.com/tr/Caferiyye_%C5%9Ei%C3%AEli%C4%9Fi)mezheplerine (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam_mezhepleri) göre büyük önem arz eden beş âmeli (ibâdet (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0b%C3%A2det)) bütüne verilen isimdir.
Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Şehâdet etmek dışındaki şartlar itîkâdî yani dininin inanç (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0nan%C3%A7) esaslarına dâir olmayıp, âmeli yani davranışsal, ibâdetsel şartlardır. Çoğu İslam âlimi dini inanç esaslarına dâir kurallar benimsendiğinde kişinin Müslüman (http://www.wikiwand.com/tr/M%C3%BCsl%C3%BCman) kabul edileceğini, davranışsal ve ibâdetsel yönlerin en azından inanan olmak açısından bağlayıcı olmadığını öne sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise imânın (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam%27da_iman) yani inancın ancak davranış ve ibâdetlerle (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0b%C3%A2det) tamam olacağını bu nedenle şehadet getirip Müslüman (http://www.wikiwand.com/tr/M%C3%BCsl%C3%BCman) olduğunu iddia eden kişinin ibadetlerini yerine getirmemesi halinde Müslüman kabul edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir


Şehâdet etmek


Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Onun kulu ve resulüdür.
Kelime-i Şehadet'in ilk kısmında Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna tanıklık edilir. Kelime-i Şehadet bu tanıklığın dille açıklanması anlamına gelmektedir.


Namaz kılmak


Geleneksel Sünni islam anlayışında bir günlük süre içinde beş vakit namaz (http://www.wikiwand.com/tr/Namaz) kılınır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve Müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir. İslam dinindeki en önemli ibadettir (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0badet), Kur'an'da bir çok ayette bahsedilmiştir.
Bununla beraber İslamda (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam) günlük namazların miktar, şekil ve icrasına dair çok farklı görüşler ve tartışmalar tarih boyu devam etmiştir.


Zekât vermek


İslam (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam)'da, zekât (http://www.wikiwand.com/tr/Zek%C3%A2t), üzerine farz (http://www.wikiwand.com/tr/Farz) (maddi durumu iyi olan) olan herkesin, her sene fakir veya muhtaç olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara verilmesi gereken sadakadır (http://www.wikiwand.com/tr/Sadaka). Fakirler zekât vermek zorunda değildirler.

Oruç tutmak


Hicrî (http://www.wikiwand.com/tr/Hicr%C3%AE_takvim) ayların dokuzuncusu olan Ramazan (http://www.wikiwand.com/tr/Ramazan) ayında bütün Müslümanların fecrin (http://www.wikiwand.com/tr/Fecr) başlamasından ki bu sabah namazından güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Oruçtan maksat, sabır, şükür, nefs terbiyesidir.

Hacca gitmek


İslam (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0slam)dininde (http://www.wikiwand.com/tr/Din) belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah (http://www.wikiwand.com/tr/Allah)'a özel bir ibadeti yapmak maksadıyla Mekke (http://www.wikiwand.com/tr/Mekke)'de bulunmaktır. İslam inancına göre Allah, maddi durumu iyi olan bireylerin ömründe bir kere bu ibâdeti yapmasını farz (http://www.wikiwand.com/tr/Farz) kılmıştır. Hacda (http://www.wikiwand.com/tr/Hac_(%C4%B0slam)) dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar (http://www.wikiwand.com/tr/M%C3%BCsl%C3%BCman)ihram (http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0hram) denilen bir örtüye bürünerek Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat Dağı (http://www.wikiwand.com/tr/Arafat_Da%C4%9F%C4%B1)'nda vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kâbe (http://www.wikiwand.com/tr/K%C3%A2be)'yi tavaf etmek, Safa (http://www.wikiwand.com/tr/Saf%C3%A2_tepesi) ve Merve (http://www.wikiwand.com/tr/Merve) arasında sa’y yapmaktır.