PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Karasuk KültürüBUDULGAN BOZKURT
04.Nisan.2017, 19:46
https://lavievoustente.com/wp-content/uploads/2016/11/yourte-traditionnelle-enfant-e1478972055905.jpg

MÖ 1200- MÖ 700 yılları arasına tarihlenen Tunç Çağına (http://tr.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A7_%C3%87a%C4%9F%C4%B1) ait kültür çevresi.
Bu kültür adını Yenisey (http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenisey) ırmağının kollarından biri olan Karasuk (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karasuk&action=edit&redlink=1) nehrinden almıştır. Orta Asya uygarlığında demir ilk defa bu bölgede işlenmiştir. Keçeden dokunan çadırlarla örtülü dört tekerlekli arabaların kullanıldığı yapılan kazılar sonucunda tespit edilmiştir.
Ölü gömme adetleri ve seramik süslemeleriyle Andronovo Kültürüyle (http://tr.wikipedia.org/wiki/Andronovo_K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC) benzerlik gösteren Karasuk kültürü çevresinde yaşayan insanlar, at, deve, sığır ve koyun beslemekte, dokumacılığı bilmekte idiler. En yaygın abideleri mezarlarıydı. Taştan yapılan yamuk dörtgen biçiminde yapılan tabutlardaki ölüler baş kısmı geniş tarafa gelecek şekilde ya sırt üstü yada esnetilmiş olarak yatırılmıştı. Taş veya kil toprak içine döküm yöntemiyle bronzdan yapılmış kürekler, bıçaklar ve benzeri el aletlerinin kabzaları, halka halka, mantar şeklinde yada hayvan figürü şeklinde sanatsal uğraşlarla yapılmıştı.
Bu devreye ait kurganlardaki buluntular arasında yüzük, bilezik, küpe gibi süs eşyalarına rastlanmaktadır. Kabzaları hayvan figürüyle süslenmiş hançerler, Orta Asya’daki İskit (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skit) geleneğinin belirtisidir. Atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya tamamen yayılarak İskit (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skit) göçebe kültürünün temelini oluşturmuştur.
Türk sanatının oluşumunda önemli katkısı vardır. Söz konusu devirde bilhassa kabzaları hayvan figürlü hançer ve bıçaklar, Karadeniz’in kuzeyinden Baykal Bölgesi ve daha güneye kadar ulaşmış ve buradan da Çin’e kadar yayılmıştır.