PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuranı Kerimde Örnek İnsanın Özellikleri.BUDULGAN BOZKURT
03.Ekim.2017, 22:53
Rabbimiz, insanoğlunun yaratılmışlar içindeki üstünlüğünü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i celilede beyan buyumuştur Bu üstünlük hem insanın beden yapısı hem de manevi şeref ve itibarı bakımındandır
Eşref-i mahluk olan insan, nimetlerin de en büyüğüne layık görülmüş, aklı, hisleri, yetenekleri ve iradesi ile diğer bütün varlıklardan ayrı tutulmuştur
Bu şekilde sayısız ihsan ve nimetler bahşedilerek bu aleme gönderilen insanın düşünmesi gerekir: Acaba neden böyledir, kendisinden ne istenmekte, nasıl olması ve ne yapması gerekmektedir Bunca nimetlere karşılık Rabbinin ondan beklediği nedir?
Bu sorular, akl-ı selim olan her insanın, özellikle müslümanın düşünmesi, cevap araması, bulduğu cevaba göre hayatını şekillendirmesi gereken sorulardır
Rabbimiz, insanoğlunu boşuna yaratmadığını, ba şı boş bırakmadığını beyan etmekte, bir mükellefiyet taşıdığını açık seçik belirtmektedir
İnsanoğlu kendisi dışındaki her şeye kolaylıkla sahip olabilmektedir Gücünün yetmediği, sahip olmakta güçlük çektiği hemen hemen tek şey kendi nefsidir Uzayın derinliklerini avucunun içi gibi bilse de, bilgisinin kavrayamadığı şey de yine kendi hayat cevheri, kendi ruhudur O halde insan bir yönü ile aciz, eksik ve yarımdı.

Kuranı Kerimde Örnek İnsanın Özellikleri Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir
Örnek Müslümanlar Örnek İnsanlarYalnızca Allah'tan korkup sakınırlar
Yalnızca Allah'a ibadet ederler
Allah'ı herşeyin üzerinde tutarlar
Allah'tan başka ilah aramazlar
Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazlar
Atalarına körü körüne uymazlar
Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
***ba iman ederler
Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler
Asıl hedefleri Allah'ın rızasıdır
Hayatlarının tamamını Allah'ın rızası için yaşarlar
Allah'ın sınırlarını korurlar
Allah karşısında acizliklerini bilirler
Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğerler
Allah'a güvenip-dayanırlar
Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler
Daima Allah'ı anarlar
Güç ve imkanlarına değil sadece Allah'a güvenirler
Kuran'a kuvvetle bağlanmışlardır
Kuran ayetleri Allah korkularınıve imanlarını arttırır
Allah'a asla nankörlük etmezler
Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar
Kıyamet gününden korkarlar
Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar
Dünya hayatına bağlanmazlar
Ahirete yönelmişlerdir
Gelecek endişesi taşımazlar
Kadere tam iman ederler
Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler
Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler
Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler
Peygamberlerin ve elçilerin yolundadırlar
Peygamberin sünnetine uyarlar
Şeytanın etkisine girmezler
Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler
Sadece Allah'ı ve inananları dost edinirler
Diğer müminlerle biraradadırlar
Namaza titizlik gösterirler
Geceleri de ibadet ederler
Allah'tan bağışlanma dilerler
Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler
Allah'a yakınlaşmak için ***ret ederler
Allah'a şükrederler
Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler
Zorluklar imanlarından döndüremez
Allah'ın dinini tebliğ ederler
Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler
Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar
Birbirlerini mücadele için desteklerler
Mücadeleyi zamanında yaparlar
Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler
İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler
İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar
İnkar edenlere karşı tedbirlidirler
İnkarcılara tuzak kurarlar
İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar
İnkarcılara karşı caydırıcıdırlar
İnkarcılardan yüz çevirirler
İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar
Münafıklarla mücadele ederler
Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar
Münafıkları cezalandırırlar
İnfak ederler
Gizli ya da açık infak ederler
Zekatı gereği gibi verirler
Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler
Emanete riayet ederler
Güvenilir insanlardır
Güçlü kişilikleri olur
Cesur ve kararlıdırlar
Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler
İyiliği emreder, kötülükten menederler
Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar
Hayırlarda yarışırlar
Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar
Adaletlidirler
Alçakgönüllüdürler
Merhametli ve yumuşak huyludurlar
Müslüman olması için kimseye baskıyapmazlar, zor kullanmazlar
Öfkelerine kapılmazlar
Hakkı söylemekten çekinmezler
Tebliğ karşılığında menfaat gözetmezler
Birbirlerine danışarak hareket ederler
Bilenlere danışırlar
Nefislerine göre hareket etmezler
İtidallidirler
Sabırlıdırlar
Duygularıyla değil akıl ile hareket ederler
Hatalarında direnmezler
Kibirli değildirler
Alay etmezler
Çoğunluğa değil hakka uyarlar
Allah'ın desteği daima yanlarındadır
Yapmayacakları şeyleri söylemezler
Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar
Sözlerine sadıktırlar
Birbirlerine düşkündürler
Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar
Ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmekten titizlikle kaçınırlar
İsraf etmezler
Yoksulları korurlar
Evlilikleri Kuran'a göredir
Şahitliklerini dosdoğru yaparlar
Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler
Dinde aşırılığa kaçmazlar
İffetlidirler
Kimsenin hakkını yemezler
Fedakardırlar
Kıskançlık ve bencillikten kaçınırlar
Asla ümitsizliğe kapılmazlar
Suçlulara arka çıkmazlar
Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar
Estetik ve sanata önem verirler
Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar
Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler
Anne-babaya iyi davranırlar
Zorluklardan yılmazlar
Ölmekten veya öldürülmekten kesinlikle korkmazlar
Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler
Kadınları koruyup-gözetirler
Temizliğe büyük önem verirler
Mümin oldukları yüzlerinden belli olur
Allah'ın koruması altındadırlar
Sözün en güzelini söylerler