PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dünya dinleri ve inanç akimlariVLaD
09.Kasım.2018, 09:50
ORTA DOĞU KÖKENLİ DİNLER:
1- İslamiyet
2- Hristiyanlık
3- Musevilik
4- Dürzilik
5- Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
6- Sabilik
7- Yezidilik
8- Samirilik
UZAK DOĞU KÖKENLİ DİNLER:

1- Budizm
2- Jakizm
3- Sihizm
4- Hinduizm
5- Şintoizm
6- Konfüçyüsçülük
7- Taoizm
KABİLE DİNLERİ:
1- Şamanizm
2- Vuduculuk
3- Nambalar Dini
4- Ga Dini
5- Ainu Dini
6- Aztek Dini
7- Dinka Dini
8- Maori Dini
YENİ DİNLER:
1- Bahailik
2- Moonculuk
3- Uzay Dini
4- Tanrının Yolu Topluluğu
5- Ahmedilik
6- Rastefarianizm
7- Yehova Şahitleri
8- Mormonlar
SAPIK AKIMLAR:
1- Satanizm
ZAYIF DİNLER: ( Taraftarı kalmamış)
1- Druidler
2- Maniheizm
3- Paflikyanlar
4- Ebiyonitler
5- Bogomiller
6- Tapınak Şövalyeleri
7- Hurufiler
ESKİ MEDENİYET DİNLERİ:
1- Göktengri dini – (Şamanizm olarak varlığını sürdürüyor)
2- Mısır Dini
3- Hitit Dini
4- Urartu Dini
5- Yunan Dini
6- Etrüsk Dini
7- Firig Dini
8- Girit Dini
9- Sümer Dini
10- Fenike Dini
11- Roma Dini
12- Mu Dini
HRİSTİYAN KÖKENLİ AKIMLAR:
1- Ünitaryenler
2- Adventisler
3- Pentakostalistler
4- Kuveykırlar
5- Süryaniler
6- Presbiteryenler
7- Maroniler
8- Cizvitler
9- Kimbangucular
10-Metodistler
11-Gnostisizm
İSLAM KÖKENLİ ve DİĞER AKIMLAR

İslam dini kendi içinde iki ana mezhebe ayrılır. Sünnilik ve Şiilik.
Sünnilik başlangıçta Eşari ve Maturidi inanç ayrımıyla 4 mezhebe bölünmüştür. Hanefiler Maturidiliğe, Şafi, Maliki ve Hanbelililer ise Eşariliğe bağlı kalmışlardır. Bu 4 mezhebe bağlı olarak da çok çeşitli tarikat ve akımlar türemiştir. Vahhabilik ise Sünniliğin radikal bir kolu olarak ayrıca sayılabilir. Özellikle Arap yarımadasında ve Suudilerde etkindirler. Anadolu ve Rumeli’de Sünniliğe yakın çizgide Nakşibendiler, Nurcular, Süleymancılar, Kadiriler, Halvetiler, İskenderpaşa cemaati, İsmailağa cemaati gibi çeşitli akım ve tarikatlar etkindirler.
Şiiliğin ana mezhebi Caferiliktir. Ayrıca Zeydilik, İsmaililik gibi kollara ayrılırlar. Alevilik ise Şiiliğe yakın ayrı bir akımdır. Nusayrilik ise Arap Aleviliğidir.
Bunların dışında çeşitli inanç grupları şunlardır:
Scientologistler, Cennet yolcuları, Düsukilik, Yılan Eğiticileri , Vaişnavizm, Anglikanizm, Tanrının 10 Emri, Sahaja Yogacılar, Evrensel Yol, Mans Kutsal Kuralcıları, Tanrının Çocukları, Cennetin Kapısı, Oshocular, Celvetilik, Hristiyan Bilim, İnsan Tapınağı, İnsani Değerler, Birleşik Kilise, Davidians, Diyetçiler, Chino’nun gerçek adaleti vs.
NON-TEİST AKIMLAR:
1- Ateizm
2- Agnostisizm
3- Deizm
4- Panteizm
5- Panenteizm
https://panteidar.files.wordpress.com/2011/02/din-graf.jpg?w=640 (https://panteidar.files.wordpress.com/2011/02/din-graf.jpg)Dünya nüfusunun inançsal dağılımı
1. Hıristiyanlık – 2.2 milyar — %33
2. İslam – 1.45 milyar — %21 3. Ateist-Non-teistler – 1.1 milyar — %16
4. Hinduizm – 950 milyon — %14
5. Budizm – 400 milyon — %6 —
6. Çin geleneksel dini – 400 milyon — %6
7. Afrika geleneksel inançları -100 milyon — %1,4
8. Sihizm – 25 milyon — %035
9. Musevilik – 15 milyon –%02
10. Bahailik -13 milyon — %0018
11. Mormonizm – 12 milyon –%0017
12. Yehova’nın Şahitleri – 7 milyon — %001
13. Şinto – 4 milyon — %00057
14. Zerdüştlük – 3 milyon — %00042 15. Diğer
Ülkelere göre dinlerin dağılımı:
https://panteidar.files.wordpress.com/2011/02/din-haritasc4b1.gif?w=640 (https://panteidar.files.wordpress.com/2011/02/din-haritasc4b1.gif)
İslam’da iki ana mezhepten sünnilerin oranı %85, Şiilerin ise %15’tir.
Hristiyanlıkta; Katolikler %47, Protestanlar %18, Ortodokslar %13’le en güçlü mezheplerdir.