PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SpiritüalizmmuStafa
27.Nisan.2015, 06:40
Spiritüalizm -Spiritüalizm Nedir - Spiritüalizm Hakkında Bilgi

Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Aralarındaki temel ortak nokta, ruh denilen manevi bir unsurun varlığını kabul etmeleridir. Fakat bunlardan bir kısmı, ruhun orijinal ve kendine özgü olduğunu kabul etmez, bir kısmı ruhun sürekli gelişim içinde olduğuna karşıdır, bir kısmı ise ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğini kabul eder.

Bu yüzden kimi ansiklopedilerde spiritüalizm denen ruhçuluk iki kısımda ele alınır:

Felsefi spiritüalizm : Antikçağdan beri pek çok filozof ruh denilen bir cevherin varlığını savunmakla birlikte, bunlardan bazıları ruhların kendilerine özgü orijinal cevherler olduklarını kabul etmemişlerdir.

Deneysel spiritüalizm : Platon ve Pisagor gibi filozofların döneminden 19.yy.’a dek sistemsiz bir şekilde dalgalanan, reenkarnasyonu kabul eden ruhçuluğun, Fransa’da Allan Kardec tarafından kurulan ilk sistemli biçimidir. Fransa gibi kimi Avrupa ülkelerinde Spiritizm adıyla da bilinir. Latin Amerika ülkelerinde ise kurucusuna ithafen, Kardesizm adını almıştır.

Konu hakkında yeterince bilgili olmayanlar spiritüalist sözcüğünün kullanıldığı her akım, ekol ve grubun reenkarnasyonu kabul ettiğini sanmaktadırlar. Oysa bu, ruhun varlığını kabul edenlerce kullanılan çok genel bir terimdir. Örneğin A.B.D.’nde adında spiritüalist sözcüğü bulunan, sayıları yüzü aşkın, pek çok Hıristiyan kurum, kuruluş, örgüt ve tarikat bulunmakta olup, reenkarnasyon ilkesini kabul etmezler.


Kimileri ise ruhçuluğu maddeciliğin karşıtı olarak ele alır. Bu, felsefi alanda bazı spiritüalist akımlar için geçerli olmakla birlikte, tüm spiritüalist görüşler için geçerli değildir. Örneğin neo-spiritüalizm, ruh ve maddenin ayrılığını değil, birliğini savunur ve materyalist görüşten tümüyle kopuk ruhçuluğu eleştirir.

Temel Terimler

Klasik Spiritüalizm'in içerdiği fenomenler, konular ve alanlarla ilgili olarak kullanılan temel terimler şunlardır:

Akışkanlar (sinirsel akışkan, yaşamsal akışkan)
Animizm
Apor
Bağlı şuur
Dedublüman
Demateryalizasyon
Dezenkarnasyon
Doğum işareti
Duble
Ekminezi
Ektoplazma
Hami varlık
Hipnoz
Fantom
Kendiliğinden imajinasyon
Materyalizasyon
Medyumluk
Metapsişik
Obsesyon
Obsedör
Operatör
Perispri
Psişik yetenekler
Reenkarnasyon
Ruh
Seans
Serbest şuur
Spatyum
Tekamül
Teleportasyon
Trans
Teşevvüş
Yaşam Planı

Spiritüalizmle ilişkili görülen Alanlar

Ezoterizm
Mistisizm
Okültizm
Parapsikoloji
Teozofi