Bir çay ver azizim…
Kalışları, bitişleri, bekleyişleri, gidişleri ahirete saklayanlar için.