TANIM

Boya üretimi esnasında numune alarak, fiziksel kontrollerini yapan, boyanın uygulama öncesi ve uygulama sonrası performans özelliklerini test edebilen, boya reçetesine göre model boya üretimini gerçekleştirebilen, üretilen boyaları farklı yüzeylere uygulayabilen, boyaların depolanmasını, korunmasını ve sevkiyatını sağlayabilen kişidir.

GÖREVLER

▪ Boya imalatında kullanılan ham maddeleri depolar, kontrol eder,
▪ Boya imalat atölyelerinde tekniğine uygun olarak ham madde testini yapar,
▪ Laboratuarlarda örnek alma yöntemlerine göre numune alır,
▪ Reçeteye uygun model ürün üretimi gerçekleştirir,
▪ Ara ve son kontrol yapar, boyanın uygulama öncesi ve uygulama sonrası performans özelliklerini test eder,
▪ Makinelerin periyodik bakımlarını yapar,
▪ Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır,
▪ Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır,
▪ Çözelti hazırlar, laboratuvarda kalite testlerini yapar, renk oluşturur, renk ayarı ve renk analizlerini yapar,
▪ Ürünün ham halden mamul hale gelinceye kadar geçirdiği prosesleri dikkate alarak standartlara uygun boya üretimini gerçekleştirir,
▪ Üretimden sonra tekniğine göre boyaların depolanmasını, korunmasını ve sevkiyatını sağlar,
▪ Tüm üretim safhalarında oluşan atıkların ilgili yönetmeliklere göre sınıflandırılmasını ve sevk edilmesini sağlar.
▪ Boyanın yüzeye uygulanmasından sonra, sorun varsa sorunun sebebini bulur ve soruna çözüm üretir,
▪ Üretim fabrikalarında gerekli olan teknolojik gelişmeleri takip eder ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılır.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ İşçi sağlığında kullanılan kişisel koruyucu malzemeler (maske, başlık, eldiven, kulaklık, krem)
▪ Basınçlı hava için kompresör, su tutucu ve yağlayıcı şartlandırıcılar, hava hortumları, basınç gösterge saatleri ve bunların elemanları,
▪ Boya kazanları, renk- ayar aydınlatma cihazları, boya pompaları, katkı maddeleri, dolum makineleri, renklendirici cihazı, bilgisayar ve hesap makineleri, teraziler, sayaçlar, el aletleri, boyanın hazırlanması için miks makinesi ve karıştırıcı sistemi, ölçü kapları, çubukları,
▪ Spatula, zımpara ve zımpara takozları, zımpara motorları, hava tabancaları,
▪ Elektrikli toz toplayıcı, ısıtıcılar, çeşitli fırçalar, rulo, metre, çekiç, kerpeten, tornavida, toz fırçası, macun küreği ve spatulası, boyacı merdiveni, eldiven, maske, süzgeç, boya hazırlama kapları, karıştırma çubukları gibi boyacıda bulunması gerekli aletler, sistre ve diğer yardımcı gereçler,
▪ Boya tabancaları, boya atma kabinleri, boyalar, koruyucu folyolar, test cihazı ve kalite kontrol aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyeni olmak isteyenlerin,
▪ Kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
▪ Kokudan rahatsız olmayan,
▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip,
▪ El becerisi gelişmiş,
▪ Dikkatli, disiplinli ve sabırlı,
▪ Renkleri ayırt edebilme yeteneği gelişmiş,
▪ İnce ayrıntıları algılayan,
▪ Yönergeye uyabilen,
▪ Bedence sağlam ve ruhen sağlıklı,
▪ Kimyasallara karşı alerjisi olmayan,
▪ Astım, bronşit hastalıkları olmayan,
▪ Ekip çalışmasına yatkın,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyenin çalıştığı yerler, boya ürünlerinin üretiminin yapıldığı yerler genelde; tozlu, gürültülü, kokulu ve kimyasal maddelerin bulunabildiği yerlerdir. Çalışma ortamı nemli, buhar ve dumanın fazla olduğu, maskesiz çalışmanın tehlikeli olduğu, boya malzemeleri ile kirlenmiş, sıcak ve kokulu olabilir. Bu gibi işyerlerinde planlama ve koordinasyon en üst düzeydedir. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler bulunduğu için iş sağlığı ve güvenliği önceliklidir. Meslektaşları, müşteriler, amirleri, astları ve ilgili kişilerle iletişim içindedirler.

Kimyasal maddelerden korunmak amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanılır. Uygun olmayan küçük ölçekli boya üretim işletmelerinde kimyasal maddelere maruz kalma riski bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Kimya Teknolojisi alanı Boya Üretimi ve Uygulama dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü kamu ve özel sektöre ait işletmelerde görev alabilirler. Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyeni otomobil servislerinin boyama atölyelerinde, tekstil sektörünün boya ile ilgili alanlarında değişik kadro ile çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Ücret firma büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ilk işe başlayışta asgari ücretin biraz üzerinde bir kazanç elde edilmektedir. Mesleki deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre ücrette 2-3 kat kadar artış olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

▪ Meslek liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Boya Üretimi ve Uygulama dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
▪ Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler

BENZER MESLEKLER

▪ Sanayi Boyacılığı ve Üretim Teknisyeni,
▪ Boya Teknikeri,
▪ Oto Boyacısı.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.