ÖZEL EĞİTİMDE YARDIMCI PERSONEL

Özel eğitime ihtiyaç duyan görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, bedensel (ortopedik) engelliler, üstün zekâlı ve özel yetenekliler, zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü olanlar, uyumsuz çocuklar, hiperaktif ve otistikler vb. engelli öğrencilerin, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER

Özel Eğitim Öğretmeninin denetiminde;
▪ Mesleğiyle ilgili plan ve program yapar, uygular.
▪ Fiziksel ortamın güvenli olmasını sağlar.
▪ Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgiler ve beceriler edinir.
▪ Öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
▪ Öğrencilerin insan ilişkileri ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
▪ Öğrencilerin sosyal, bilişsel, psiko-motor gelişimlerini destekler.
▪ Öğrencilerin Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlar.
▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.
▪ Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olur.
▪ Animasyon çalışmaları yapar ve rehberlik eder.
▪ Organizasyon yapar.
▪ Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi destekler.
▪ Çocukları tanıma tekniklerini uygular.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Müfredat programı, bireyselleştirilmiş eğitim programları, günlük çalışma planları, ünite ve plan defteri, not defteri, yoklama defteri,
▪ Okul araç-gereçleri
▪ Bireysel ve grup işitme cihazları,
▪ Görsel araçlar,
▪ Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araçlar,
▪ Gelişim Tablosu.
▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısı olmak isteyenlerin;
▪ Görme, işitme problemi olmayan,
▪ Çocukları seven,
▪ Türkçe'yi doğru kullanan,
▪ Görgü kurallarını bilen ve uygulayan,
▪ Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
▪ Yaratıcı, araştırıcı, gelişime açık,
▪ İletişim becerisi gelişmiş,
▪ Ekip çalışmasına yatkın,
▪ Hoşgörülü, sabırlı, iş disiplinine sahip, planlı, organizasyon yapabilen, pratik,
▪ Problem çözme becerisine sahip kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısı, çalışmalarını hem kapalı hem de açık alanda yapar. Görevini yaparken özel eğitim öğretmeni, veliler ve diğer çalışanlarla iş birliği ve eşgüdüm halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı Özel Eğitim Eğitimi dalında,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte özel eğitime muhtaç çocuklar içinde yeni özel eğitim merkezleri açılmaya başlamıştır. Çalışma alanı giderek genişleyen bir meslektir. Meslek elemanları, özel eğitime ihtiyaç duyan grupların/çocukların bulunduğu sınıflarda resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi erken çocukluk eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Meslek elemanları işe ilk başladıklarında en az asgari ücret ve üzerinde ücret almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı Özel Eğitim Eğitimi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
BENZER MESLEKLER

▪ Çocuk Bakıcısı

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.