TANIM

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

▪ Aydınger kağıdı,
▪ Rapido kalemleri,
▪ Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar,
▪ Çeşitli test araçları,
▪ Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
▪ Dürbünler,
▪ Bilgisayar,
▪ Hesap makinesi vb. aletler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tarım teknolojisi ile ilgili ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;
▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
▪ Mekanik yeteneğe sahip,
▪ Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,
▪ Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
▪ İleri görüşlü ve girişimci
kimseler olmaları gerekir.
İleri derecede görme, el ve ayakları kullanabilme kusuru mesleğin yürütülmesini olanaksız kılar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslek de projeler kapalı ortamda, uygulamalar açık ortamda yapılmaktadır.
Arazisi üzerinde çalışma yapılırken çiftçilerle,
Kamu kuruluşlarından, Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri elemanlarıyla,
Bu alanda faaliyet gösteren özel sektör işverenleri ile yakın işbirliği içinde olurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.
Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:
▪ Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Ziraat Fakültesi,
▪ Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Ziraat Fakültesi,
▪ Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat Fakültesi
▪ Atatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi
▪ Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,
▪ Ege Üniversitesi (İZMİR ) Ziraat Fakültesi,
▪ Dicle Üniversitesi, (Diyarbakır), Ziraat Fakültesi,
▪ Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Ziraat Fakültesi,
▪ Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Ziraat Fakültesi,
▪ Selçuk Üniversitesi (Konya) Ziraat Fakültesi,
▪ Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Ziraat Fakültesi,
▪ Ondokuzmayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat Fakültesi
▪ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
▪ Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) Ziraat Fakültesi,
▪ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Ziraat Fakültesi,
▪ Mustafa Kemal Üniversitesi,(Hatay) Ziraat Fakültesi,
▪ Trakya Üniversitesi (EDİRNE) Tekirdağ Ziraat Fakültesi
▪ Uludağ Üniversitesi (BURSA) Ziraat Fakültesi
▪ Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Van), Ziraat Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
▪ Matematik,
▪ Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)" lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak,
▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin "Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler" alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Tarım, Tarım Alet ve Makineleri, Tarımsal Sulama Yönetimi, Arıcılık, Balık Yetiştiriciliği, Besicilik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürünlerde ve Pazarlama, Çay Eksperliği, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Tavukçuluk, Fındık Eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Hayvansal Üretim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İpek Böcekciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Organik Tarım, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri ve Yetiştiriciliği, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Su Ürünleri, Süt Hayvancılığı, Süt ve Süt Ürünleri, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Tarımsal Laboratuar, Tarla Bitkileri, Tavukçuluk, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme, Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Ziraat Mühendisliği (Tarım Teknolojisi)" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır. Bu alanda okutulan derslerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.
1. Yıl: Botanik I, Ekonomi, Kimya I, Matematik I, Meteoroloji I, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Fizik I, Jeoloji I, Kimya II,Matematik II,Teknik Resim I,
2. Yıl: Toprak Bilgisi, Hayvan Yetiştirme, İnşaat Malzeme Bilgisi, Kırsal Yerleşim Suculuğu, Matematik III, Fizik II, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Meteoroloji II, Statik, Toprak İşleme Mekanizasyonu, Ekim-Dikim Mekanizasyonu, Mukavemet, Dinamik, Ölçme Bilgisi
3. Yıl: Kırsal Yerleşme Tekniği, Dinamik, İstatistik, Mühendislik Matematiği, Zemin Mekaniği, Meliorasyon Makineleri, Sera Yapım Tekniği, Ölçme Bilgisi I, Bilgisayar Programlama, Hidroloji, Mukavemet, Arazi Toplulaştırması, Mekanik Teknoloji, Makine Malzeme Bilgisi, Termik Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Isı İletimi, Tarımsal Elektrifikasyon, Meliorasyon Makineleri,
4. Yıl: Betonarme, Su Kaynaklarının Planlanması, Tarla Sulama Sistemleri, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Porb., Hidrolik, Topraksu Yapıları, Tarımsal Yapılar, Ölçme Bilgisi II, Drenaj ve Arazi Islahı, Seminer, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Sulama Makineleri, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Tarım Traktörleri, Sulamada Mekanizasyon, Hasat ve Harman Makineleri, Hayvancılıkta Mekanizasyon.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği" lisans diploması ve "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Sınırlı da olsa DSİ, Tarım İl Müdürlükleri, Meteoroloji İstasyonları, Köy Hizmetleri, Harita ve Kadastro Genel müdürlükleri gibi kuruluşlarla, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarımsal kuruluşlarda, özel çiftliklerde ve seralarda çalışabilirler. Mezunlar ayrıca topoğrafik bilgilere sahip oldukları için topoğraf olarak da çalışabilirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir.

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Makine Mühendisliği.

EK BİLGİLER

Okutulan Bazı Derslerin İçeriği

TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNDE;

Meteoroloji I: Meteorolojinin tanımı ve önemi, meteoroloji ile diğer meslek dalları arasındaki ilişkiler; meteorolojide klimatolojik, mikroklimatolojik, sinoptik, airolojik rasatlar; rasat parkı kuruluşu, meteorolojik aletler, atmosfer, atmosferde sıcaklık oynamaları, atmosferin bileşimi, sayılı günler, sıcaklık, ısı ve ısı hareketleri; don inverziyonu, donla mücadele, alçak ve yüksek basınçlı cepheler, siklonik hareketler, cepheler, yağış oluşumu ve yağış karakteri.
Statik ve Mukavemet: Statiğin temel prensipleri, kuvvet sistemlerinin bileşkesi, denge koşulları, kafes kirişler, sürtünme, ağırlık merkezi, atalet momenti, gerilme ve şekil değiştirme, kesme eğilme, sarkı, burkulma ek yerleri ve bağlantılar.
Statik: Yapı statiğinin temel prensipleri kuvvetler sisteminin bileşkesi, mesnet tipleri ve mesnet tepkileri, moment kuvvet sistemlerinin dengesi, kafes kiriş ve çerçevelerin analizi, sürtünme, ağırlık merkezi vesentroid, atalet momenti ve atlet yarıçapı, yapılara gelen konsantre ve yayılı yükler, ölü yükler, kar ve buz yükü, rüzgar yükü, deprem yükü, su yükü ve toprak yükü.
Mühendislik Matematiği: Doğrusal programlama modelleri, modellerin kurulması, grafiksel yöntem ve simpleks yöntemle çözüm, dualite, taşınma problemleri ve çözüm yöntemleri, dinamik programlama ve çözüm yöntemleri.
Mukavemet: Mukavemetin tanımı, mukavemetin ilgili olduğu bilim dalları, mukavemetin dayandığı genel prensipler, iç kuvvet, şekil değiştirme, gerilme ve şekil değiştirme bağlantıları, katı cisimlerin mekanik özellikleri, basit çekme ve basit basınç deformasyonlara ait hipotezler, kesme ve kesme gerilmesi basit eğilme, elastik eğri ve tayini, basit eğilmede meydana gelen kayma gerilmeleri, burkulma, burulma esasları ve hiperstatik.

Kültür Teknik: Tarımsal üretimde toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, uygun biçimde kullanılması ve üretimin farklı aşamalarında elverişli çevre ortamının yaratılması için gerekli tüm yapı ve tesislerin planlama, projeleme, yapım ve işletilmeleri ile tarım işletmelerinin kurulmaları, bünyelerinin geliştirilmeleri ve düzenli olarak çalışmalarını sağlayan temel ilke ve kavramlar.
Kırsal Yerleşim Suculuğu: Tarımsal işletme ve yerleşmelerinde içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının belirlenmesi, sularda aranan koşullar ve standartlar, içme ve kullanma suyunun temini, yüzeysel ve yeraltı sularından yararlanma, kuyu hidroliği ve derin kuyulardan yararlanma, suların derlenmesi, suların arıtılması, suyun iletilmesi ve iletim hatlarında sanat yapıları, boru özellikleri, suların depolanması, suyun yerleşme ünitesinde dağıtımı, tarımsal yerleşmelerde kanalizasyon ve kirli suların arıtılması.
İnşaat Malzeme Bilgisi: Tarımsal inşaatta kullanılan yapı malzemeleri bunlara ilişkin özellikler, yapılış biçimleri, kullanışları, tarımsal yapılar için gerekli yapı malzemesi miktarının saptanması ile ilgili örnek projeler. Bu yapıların metraj ve keşiflerinin çıkarılması ve yapı maliyeti hesaplamaları.
Meteoroloji II: Yükseldikçe sıcaklık değişmeleri; Martonn'a göre yağış faktörü; havadaki su buharı nem ölçülmesi; atmosferde yoğunlaşma şekilleri, bulut, bulutluluk güneşlenme; hava basıncının ölçülmesi ve kullanılan birimler, basınçta düzeltmeler, aksiyon merkezleri, rüzgarlar, depresyonlar, depresyon yolları ve doğuşları, cepheler ve sinoptik haritalar.
Ölçme Bilgisi I: Ölçme bilgisinin tanımı, düzlem ve geodezik ölçmeler, uzunluk alan ve eğim ölçü birimleri; basit ölçme araçları; uzunlukların ölçülmesi, dik inme ve çıkma araçları, basit araçlarla alanların ölçülmesi, plan ölçeğinin değiştirilmesi, çizilmiş, planlardan alan ölçülmesi, planimetreler, fiziksel, geometrik ve trigonometrik metod ile yüksekliklerin ölçülmesi; nivelman aletlerinin kullanılması, nokta, profil ve yüzey nivelmanı, teodolit aletinin kullanılması yatay ve düşey mesafelerin ölçülmesi.
Kırsal Yerleşim Tekniği: Tarımsal yerleşim tekniğinin tanımı, amacı ve kapsamı yerleşme tanımı ve yerleşme sistemi özellikleri, yerleşmelerin sınıflandırılması, kırsal yerleşme tipleri ve özellikleri, tarımsal işletme tipleri ve fiziksel özellikleri, kırsal hizmet merkezleri ve öğeleri, planlama, bölge ve kırsal bölge tanımlamaları, kırsal alan planlaması, özellikleri ve uygulama yöntemi, işletme tipi, yerleşme tipi ve hizmet merkezlerinin seçim yöntemleri, fonksiyonel fiziksel planlama esasları ve köy fiziksel planlaması.
Zemin Mekaniği: Dane büyüklüklerinin belirtilmesi, zemin unsurları, zeminlerin sınıflandırılması, permeabilite katsayısının belirlenmesi, katmanlaşmış zeminlerin permeabilitesi, kapilar su hareketi, sızma miktarının saptanması, boşluk suyu basıncı, sızma suyu basıncı, konsolidasyon teorisi, Mohi daireleri zemin içindeki gerilmelerin belirtilmesi, zeminlerin kayma gerilmesi, kohezyon kuvveti, kayma mukavemetinin saptanması, şevlerin stabilitesi, düşey ve yanal basınçların saptanması, kayma yüzeyinin belirtilmesi, zeminlerin yanal basıncı, istinat duvarlarına gelen aktif ve pasif basıncın saptanması, kohezyonlu zeminlerin aktif basıncı, zeminlerin emniyet gerilmelerinin saptanması, temel zeminlerinin taşıma gücünün saptanması, sömellerin projelenmesi ile zeminlerin sıkıştırılması.

Tarımsal İnşaat: Yapı statiğinin temel kavramları, yapılara gelen yükler, yapı elemanları, kirişlerin, kolonların analiz ve projelenmeleri, ek yerleri ve bağlantılar, tarımsal inşaatta kullanılan yapı malzemeleri, yapılarda gerekli malzeme miktarının tayini, keşif ve metraj, konutların planlanmasında ana ilkeler, seralarının planlaması, hayvan barınaklarının planlanması.
Hidroloji: Hidrolojik devre, dünyada suyun dağılımı, iklim, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, havanın sıcaklığı, yeryüzüne ulaşan güneş ısısı, ısının iletimi ve yükseklikle değişimi, sıcaklığın ölçülmesi, havanın hareketi ve rüzgarlar, buharlaşmaya etki eden etmenler, buharlaşmanın ölçülmesi, hava nemliliğinin ölçülmesi ve çiğlenme noktası, yoğunlaşma, yağışların oluşumu, ölçülmesi, yağışların analizi, yüzey akışa etkili etmenler, yüzey akış hacminin saptanması, yüzey akışların analizi, yüzey akış hidrograflar, hidrolojik verilerin olasılık ve istatistik analizleri, hidrolojide model ve işlem yolları, taşkınların önlenmesi, göllerde biriken sediment miktarının saptanması.
Arazi Toplulaştırması: Arazi toplulaştırmasının tanımı, kapsamı, yararları, arazilerin parçalanma nedenleri toplulaştırma yöntemleri, toplulaştırma için gerekli haritalar, derecelendirme, projelerin hazırlanması, arazi toplulaştırmasının Türkiye' deki uygulaması, tarımsal yollar, özellikleri ve aplikasyonu.
Sera Yapım Tekniği: Seraların planlanmasında etkili ekolojik koşullar, ışık, sıcaklık, oransal nem, havalandırma, sera tipleri, seraların boyutlandırılması, sera kurulacak yerin seçimi, seraların yönlendirilmesi, sıralarda yapı elemanları, zemin, temel duvarı, kolon ve çatı sistemleri, bu elemanlara etkili yükler, seralarda kullanılacak konstrüksiyon ve örtü malzemeleri, özellikleri sera projelerinin hazırlanması.
Betonarme: Tarımsal yapılarda betonarme gereksinimi, betonarme elemanları ve özellikleri, eksenel yük taşıyan burkulmasız ve burkulmalı kolonlar, eksantrik yük taşıyan kolonlar, tek donatılı ve çift donatılı betonarme kirişler, tablalı kirişler ve sürekli kirişler, tek gözlü döşemeler ve sürekli döşemeler, betonarme temeller, duvar sömelleri ve kolon sömelleri, akedükler, su depoları ve keson kuyular gibi betonarme yapılara ilişkin teorik bilgiler ile bu yapıların analiz ve projelenmesine ilişkin uygulamalar.
Su Kaynaklarının Planlanması: Mühendislik ekonomisinin prensipleri, mühendislik ekonomisi matematiği, su kaynaklarının geliştirilmesindeki gayeler, mühendislik ekonomisinde optimum yatırım miktarının saptanması, ekonomik analiz unsurları (proje alanı, proje ömrü, proje masrafları) tesis masrafları yatırım masrafları ve bakım masraflarının saptanması, proje değerlendirme esasları ve optimizasyonla ilgili uygulamada kullanılan yöntemler.
Tarla Sulama Sistemleri: Sulamanın tanımı ve önemi, sulama sistemleri ve tarla sistemlerinin kapsamı, toprak-bitki-su ilişkileri, sulama suyu ihtiyacı, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi projeleme esasları, sulama yöntemleri ve seçim kriterleri, sulama yöntemlerinin planlanması, sulama zamanının planlanması.
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri: Suyun bileşimi fiziksel ve kimyasal özellikleri, dünyanın ve ülkemizin yerüstü ve yeraltı su potansiyeli, sulama sularında bulunan anyon ve katyonlar, sulama suyu analizleri, sulama suyu kalitesi, kriterleri ve sulama sularının sınıflandırılmaları.
Hidrolik: Hidroliğin tanımı ve tarihçesi, hidrostatik ve hidrostatik kuvvetlerin saptanması, akışkanların kinematiği, Lagrenge ve Euler yöntemleri, düzenli akımlarda enerji denklemi ve uygulamaları, enerji çeşitleri, momentum ve sıvı akışlarında dinamik kuvvetlerin saptanması, borularda düzenli sıvı, akımları, sürekli ve yersel kayıpların bulunması, serbest yüzeyli akımlar, açık kanal problemlerinin çözümlenmesi yöntemleri, açık kanallarda değişken akım için enerji denklemi ile hidrolik sıçramanın hesaplanması.
Topraksu Yapıları: Su depolamanın amacı, depolama ihtiyacının belirtilmesi, akarsuların emniyetli veriminin saptanması, su depolama yerinin seçimi, haznelerin fiziksel karakteristikleri, haznelerde biriken sediment hacminin bulunması, toprak dolgu barajlar, beton ağırlıklı barajlar, kemer ağırlıklı barajlar, payandalı barajlar ve kaya dolgu barajların projelenmeleri, dolu savakların projelenmesi, dip savakların projelenmesi, su depolama yapılarında mansap korunması içerozyon regülatörün projelenmesi ve su alma yapılarının projelenmesi.
Sulama: Sulamanın tanımı, tarihçesi, yararları, sulama projeleri, özellikleri ve kapasite tayin yöntemleri, tarla içi su dağıtım sistemleri, sulama suyu kalitesi, toprak-bitki-su ilişkileri, toprak rutubetinin ölçülmesi, sulama zamanı aralığı ve sulama suyu miktarının tayini, sulama randımanı, arazi tesviyesi, sulama yöntemleri, drenaj tanımı, yararları ve etüdleri.
Tarımsal Yapılar: Yapı kavramı, tarımsal yapıların özellikleri, yapı işletmesi, yapıya hazırlık, yapılarda kontrol hizmetleri, yapılarda tutulan kayıtlar, yapı elemanları, yapılarda çevre koşullarının denetimi, konutların planlanması, ahır, ağıl ve kümeslerin planlanması, seraların planlanması, alet ve makine koruma yapıları, ürün koruma, depolama ve değerlendirme yapıları, balık üretim yapıları ve biogaz yapıları.
Ölçme Bilgisi II: Yükseklik ölçmeleri ve kontrolü, kullanılan aletler, arazi ve büro çalışmaları, takimetrik cetveller, koordinat hesapları ve uygulamaları, poligon hesapları ve uygulamaları, nokta, doğru açı ve kurpların araziye geçirilme işlemleri.
Drenaj ve Arazi Islahı: Drenajın tanımı, yararları, drenaj problemlerinin etüd tekniği ve yöntemleri, açık drenaj sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi detaylandırılması ve inşaası, çorak toprakların ıslahı ve kullanılması.
Seminer: Bölüm öğrencilerine 8. sömestrede kültür teknik problemleriyle ilgili seminerler verdirilmektedir.