Kendini anlatana değil, tarihin anlattığına “Ölümsüz Lider” denir...