Atatürk Emir Timur'a hayrandı. Çünkü ortak noktaları çoktu.

1) Her ikiside Türk Milliyetçisiydi. Öksüz bir Türkün tırnağını dünyalara değişmezlerdi.

2) Her ikiside yoktan bir devlet var etmişlerdi.

3) Her ikiside savaş dehasıydı.

4) Her ikiside sahte hocalara ve hainlere karşıydı.

5) Örnek Emir Timur Alim Hoca herneyse sorgulardı. Kendi istediği şekilde fetva vermesini isterdi eğer alim Timurdan korkusundan fetvayı Emir Timurun nefsine göre verirse kellesi giderdi. Eğer Alim korkmadan Allah korkusundan istediği fetvayı vermezse kendi naibliğine alır onları ödüllendirirdi. (Timur ve filleri Nasrettin hoca fıkrası örnektir.)

6) Yıldırım zamanı Anadolusunda hurafeler batıl inançlar ebced hesapları aşırı vardı. Emir Timur Anadoluya Sünniliği ve Nakşiliği getirmiştir. En değerli Alimleri Anadoluya göndermiştir.

7) izmirdeki tapınak şövalyelerini yıkmıştır. O zamana kadar Osmanlı zamanında dahi atılamamışlardı. Atatürkte Yunanlıları izmirde denize dökmüştür. Buda tarihin farklı tekerrürüdür.

8) Her ikisinide tarih hiçbir zaman anlamayacaktır.

Atatürk’ün Timur’a özel bir hayranlığı olduğu, çevresinde bulunmuş kişilerin eserlerinde yer almıştır. Afet İnan, Mahmut Esat Bozkurt gibi onun yakınında bulunma şansı elde etmiş kişilerden bu ilgiyi öğrenebiliyoruz. Mahmut Esat Bozkurt, kitabının “Atatürk ve Demir” bölümüne “Atatürk Demir’i çok severdi. Onun kumandanlığına, devlet adamlığına hayrandı denebilir” diye başlamıştır.Atatürk’ün ağzından onun “Ben Demir zamanında gelseydim onun yaptığı işleri başaramazdım. O benim zamanımda gelseydi, yaptıklarımdan daha çok büyüklerini yapardı” dediğini de aktarmıştır. Son olarak Bozkurt, Atatürk’ün Yıldırım’la Timur’u kıyaslamasını aktarmıştır: “Yıldırım’ı da bir kahraman, bir cihan kahramanı olarak severdi, büyük manevracıdır, fakat Demir’in yanında çocuktur, korkusuz bir deli oğlandır derdi..Timur kimseden miras kalmadan, gerçek bir destek almadan, bir ordu ve devlet oluşturmuştur, herkesin hayalinde olan, birini bile gerçekleştirirse cihan hükümdarı, fatih ünvanı alacağını düşündüğü yerlerin tamamını (Çin hariç) fethetmeyi başarmış biridir. Atatürk de muhakkak bu anlamda Timur ile bir yakınlık hissetmiştir. Bozkurt “Demir de, Atatürk de yoktan devlet kuran Türk çocuklarıdır. Tabiatlarında ne kadar benzerlik var...” diye yazmıştır..Prof. Afet İnan da Bozkurt’un aktardıkları ile benzer görüşleri Atatürk’ten duyduğunu yazmıştır. İnan’a göre Atatürk, Timur’un bütün muharebelerini tetkik etmiş, bunları strateji bakımından inecelemiş ve çok mükemmel bulmuştur, Orta Asya’da bir avuç kuvvetle pek çok hükümetleri devirip koskoca bir imparatorluk kurmasını takdirle dile getirmiştir.Atatürk Timur hakkında bir de piyes yazmış ve bunu Afet İnan’a dikte ettirmiştir. Hocanın kendi arşivinde sakladığı bu piyes ile ilgili bir anısını Afet İnan şu şekilde aktarmıştır: “Atatürk bu piyesi yazdırırken hep Timur’ konuşturdu. Paşam piyeste hep Timur konuştu, diğer şahıslar konuşmayacak mı diye sorunca, Atatürk’ün cevabı Timur varken başka kimse onun karşısında konuşabilir mi? olmuş.

(KAYNAK)M.Esat Bozkurt,Afet İnan s 84 ,65 a.g.e., s 83 ,66 Üner, s 96 ,67 a.g.e., s 96

Mustafa KAPLAN