Esir pazarı anlamı, tanımı:

Esir : Köle. Hava. Tutsak. Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse. Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz.
Pazar : Rize iline bağlı ilçelerden biri. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Tokat iline bağlı ilçelerden biri. Alışveriş. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Belli bir şeyin satıldığı yer.
Tutsak : Savaşta ele geçen düşman, esir. Gitmesine, serbestçe hareketine engel olunan. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse.
Tutsak pazarı : Tutsakların köle gibi alınıp satıldığı yer, esir pazarı.