Nickserv Bölümü :

Nick kaydetme komutu : /Nickserv register şifre E-mail
Nick kaydini tamamlama komutu : /Nickserv auth authcode
Nick droplama komutu : /Nickserv drop nick şifre
Nick tanitmak : /Nickserv identify şifre
Nick degiştirme komutu : /Nick yeninick
Nick killeme komutu : /Nickserv ghost nick şifre
Nick statusu görüntüleme : /Nickserv status nick
Nick infosu bakma komutu : /Nickserv info nick
Nick tanitma süresini 20 saniye yapmak : /Nickserv set kill quick

Levels Komutlari :

Autovoice : Kanalınıza her giren user'in OTO+Voice olmasını için :
/Chanserv levels #kanal set autovoice 0

Autohalfop : Kanalınıza her giren user'İn OTO olmasını için :

/Chanserv levels #kanal set autohalfop 0

Autoop : Kanalınıza her giren user'İn OTO aop olmasını için :

/Chanserv levels #kanal set autoop 0

Autoprotect : Kanalınıza her giren user'İn OTO super-op olmasını için :

/Chanserv levels #kanal set autoprotect 0

Autoq : Kanalınıza her giren user'İn OTO~Founder olmasını için :

/Chanserv levels #kanal set q 0

Invite : Kanalınızda INVITE komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set INVITE Seviye (0-999)

Akick : Kanalınızda AKICK komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set AKICK Seviye (0-999)

SET : Kanalınızda SET komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set set Seviye (0-999)

CLEAR : Kanalınızda CLEAR (temizleme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set CLEAR Seviye (0-999)

UNBAN : Kanalınızda UNBAN (Kendi banını açabilme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set UNBAN Seviye (0-999)

ACC-LİST : Kanalınızda Acc-list (Access listeleme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set ACC-LIST Seviye (0-999)

ACC-CHANGE : Kanalınızda Access (Acces degistirme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set ACC-CHANGE Seviye (0-999)

MEMO : Kanalınızda MEMO (Kanala mesaj) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set MEMO Seviye (0-999)

OP-DEOP : Kanalınızda OP-DEOP komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set OP-DEOP Seviye(0-999)

STATUS : Kanalınızda STATUS (Erişim listesine bakabilme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set STATUS Seviye (0-999)

TOPİC : Kanalınızda TOPIC (Kanala topic) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set TOPIC Seviye (0-999)

KİCK : Kanalınızda KICK (Kanaldan atma) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set KICK Seviye (0-999)

VOİCE : Kanalınızdaki mevcut Voive (+) seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set VOICE Seviye (0-999)

HALFOP : Kanalınızdaki mevcut Halfop (%) seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set HALFOP Seviye (0-999)

PROTECT : Kanalınızdaki mevcut Sop (&) seviyesini değiştirmek için :

/Chanserv levels #kanal set PROTECT Seviye (0-999)

LİST : Kanalınızın LEVELS Ayarlarını listelemek için :

/Chanserv levels #kanal list