Chanserv SET Komutlari


FOUNDER : Kanal founder'i değiştirmek için :


/Chanserv set #kanal founder nick


PASSWORD : Kanalınızın şifresini değiştirmek için :


/Chanserv set #kanal password yenişifreniz


AÇIKLAMA : Kanalınızın açıklamasını değiştirmek için :


/Chanserv set #kanal desc açıklama


URL : Kanalınıza URL (Web adresi) eklemek için :


/Chanserv set #kanal url adres


EMAİL : Kanalınıza Email adresi eklemek için :


/Chanserv set #kanal email adres


ENTRYMSG : Kanalınıza giriş mesajı eklemek için :


/Chanserv set #kanal entrymsg mesajınız


MLOCK : Kanalınız'da bir modenin devamlı kalmasını (Kayıtlı olmasını) istiyorsanız :


/Chanserv set #kanal mlock +/- (Mode)


KEEPTOPİC : Kanalınızda'ki topic'in devamlı hafızada kalması için :


/Chanserv set #kanal keeptopic on/off


TOPİCLOCK : Kanalınızda'ki topic'i kilitli kalması için :


/Chanserv set #kanal topiclock on/off


PRİVATE : Kanalınızı CHANSERV listesinden saklamak için :


/Chanserv set #kanal private on/off


SECUREOPS : Kanal access'lilerin dışında herhangi bir user'in ([email protected]) almaması için :


/Chanserv set #kanal secureops on/off


RESTRİCTED : Kanalınıza access'lilerin dışında girişi yasaklamak için :
/Chanserv set #kanal restricted on/off


SECURE: Kanalınızdaki güvenlik fonksiyonlarını aktif hale getirmek için :


/Chanserv set #kanal secure on/off


LEAVEOPS : Kanalınıza ilk giren user'in aop olmasını için :


/Chanserv set #kanal leaveops on/off


OPNOTİCE : Kanalınızda yetkililer tarafından yapılan op ve voice işlemlerinin yöneticilere notice olarak bildirmek için :


/Chanserv set #kanal opnotice on/off


ENFORCE : Kanalınızdaki Levels ayarlarının autoop ve autovoice seviyelerini korumak için :


/Chanserv set #kanal enforce on/off


Co-Founder : Kanalınıza 2. bir Founder eklemek için :


/Chanserv set #kanal successor nick


Chanserv Disable :


Levels ile belirtilen Autoop'ları iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoOp


Levels ile belirtilen Autohalfop'lerı iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoHalfOp


Levels ile belirtilen autovoice'leri iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoVoice


Kanaldaki protect'i ıptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoProtect


Ayarlanan bütün set ayarlarını iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis Set


Kanalda access eklemeyi iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis Acc-Change


Kanalın access listesine bakılmasını iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis Acc-List


Kanalda clear komutunun uygulanmasını kaldırmak için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis Clear


Kanalda akick eklemeyi kaldırmak için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis Akick


Kanalın topici iptal etmek için komut : (Atılan her topici Chanserv tarafindan değiştirilir)


/Chanserv Levels #Kanal Dis Topic

Kanalda unban komutunun uygulanmasını iptal etmek için komut :

/Chanserv Levels #Kanal Dis Unban Kanalda unban


Kanalın invitesini iptal etmek için komut :


/Chanserv Levels #Kanal Dis invite


Status Komutunu sadece founder kullanmasi için komut :


/Chanserv Levels #kanal Dis status