Memoserv'in set fonksiyonu çeşitli alt fonksiyonları düzenlemek için kullanılır.
Bu alt fonksiyonlar ise ''Notify,Limit ve Forward''dır.
-
Notify:
Yeni memolar geldiğinde ne zaman uyarılacağımızı belirleyen bir alt fonksiyondur.
-On: Yeni memolar geldiği zaman log on olduğumuzda away dönüşünde ve bize gönderdikleri an uyarı alırız.
Kullanımı : /memoserv set notify on
-Logon: Yeni memolar hakkında log on olduğumuz zaman away dönüşünde uyarı alırız.
Kullanımı: /memoserv set notifiy logon
-New:Yeni memoların sadece bize geldiğ ianda uyarı alırız.
Kullanımı: /memoserv set notify new
-Off: Gelen notlar hakkında hiç bir şekilde uyarı almayız.
Kullanımı : /memoserv set notify off
-
-Dipnot: Nickte Secure opsiyonu aktif durumda ise nickimizi şifresi ile tanıttıktan sonra yeni memoların geldiğini görebiliriz.
-Limit:
Nickin yada belirtilen bir kanalın alabileceği en fazla not alma sayısını düzenler. Bu limit en fazla 20 adet olabilir ve
limiti 0 olarak düzenlersek hiç bir şekilde not alamayız.
Kullanımı: /memoserv set limit SAYI
-
Forward:
Notlarımızın Memoserv tarafından direk olarak nick kayıtta belirttiğimiz email adresine gönderilmesi ayarını yapar.
-On: Gelen notlar otomatik olarak email adresine gönderilecek ve servis taradından saklanmayacaktır.
Kullanımı : /memoserv set forward on
-Copy : Nickimize gelen memolar hem nickimze hemde email adresimize gönderilir.
Kullanımı : /memoserv set forward copy
-Off : Nickimze gelen notlar sadece servis taradından saklanır.
Kullanımı : /memoserv set forward off
-