OPER
/oper nick şifre
Bu komut operi aktif hale getirmek için kullanılır.

KILL
/kill nick sebep
Bu komut serverdeki bir useri serverden atmak için kullanılır.

KLINE
/kline nick sebep
Bu komut serverdeki bir useri serverden atar ve tekrar servere gelemez.
Nick yerine domain’de yazılabilir.

GLOBAL MESAJ
/msg operserv global mesaj
Bu komut serverde bulanan herkese mesaj yollamak için kullanılır.

OP VERME
/msg operserv mode #kanal +o nick
Kanaldaki bir kullanıcıya op vermek için kullanılır.
Fakat kanal opguard (kısıtlı op) şeklinde ayarlanmışsa kullanılamaz.

VOICE VERME
/msg operserv mode #kanal +v nick
Kanaldaki bir kullanıcıya voice vermek için kullanılır.

OPERSERV BAN
/msg operserv mode #kanal +b nick
Kanaldaki bir kullanıcıyı kanaldan banlamak için kullanılır.

OPERSERV KICK
/msg operserv kick #kanal nick sebep
Kanaldaki bir kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.

STATS
/msg operserv stats ALL
Bu komut servislerin ve netwokun genel durumunu gösterir.

ADMIN KOMUTLARI

OPER (ADD,DEL,LiST)
/msg operserv oper add|del nick servere oper eklemek yada silmek için kullanılır.
/msg operserv oper list serverdeki operlerin listesini görmek için kullanılır.

SERVICES JOIN/PART
/msg operserv raw :services join #kanal
Bu komut herhangi bir servicesi istenilen bir kanala sokmak için kullanılır.
services yazan yere hangi servisi yazarsanız o servis #kanal bölümüne yazdığınız
kanala girmiş olur.

Herhangi bir kanalın modunu değiştirme
/msg operserv mode #kanal ayarlanacakmode

Herhangi bir userin kanala alma
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal

Herhangi bir userin nickini değiştirme
/msg operserv raw : operserv svsnick nick yeninick

SERVICESLERI KONUŞTURMA

/msg operserv raw : operserv privmsg #kanal mesajınız
/msg chanserv raw :chanserv privmsg #kanal mesajınız
/msg nickserv raw : nickserv privmsg #kanal mesajınız
/msg memoserv raw : memoserv privmsg #kanal mesajınız
/msg helpserv raw : helpserv privmsg #kanal mesajınız

GETPASS

/msg nickserv getpass nick
Bir nickin şifresini görmek için kullanılır.
/msg chanserv getpass #kanal
Bir kanalın şifresini görmek için kullanılır.

FORBID

/msg nickserv forbid nick
Bir nickin kullanılmamasını sağlar. (bu komut sadece services adminleri tarafından kullanılabilir.)
/msg chanserv forbid #kanal
Bir kanalın kullanılmamasını sağlar. (bu komut sadece services adminleri tarafından kullanılabilir.)

ZOMBIE

/msg operserv ZOMBIE nick
Bir nickin tüm fonksiyonlarını durdurmak için kullanılır. Yani zombie edilen nick serverde
hiçbir işlem gerçekleştiremez örnğ: kick atamaz, konuşamaz, bir kanalı register edemez.
Kaldırmak için UNZOMBIE kullanılır.

NOEXPIRE

/msg nickserv set nick noexpire on
Nickin zaman aşımdan dolayı drop olmaması için kullanılır.
/msg chanserv set #kanal noexpire on
Kanalın zaman aşımdan dolayı drop olmaması için kullanılır.

REHASH

/rehash
Bu komut serveri yenilemek için kullanılır.
[FONT=tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]