Yeni mesajlar Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

En çok mesaj
Kullanıcı
Mesaj
sdC
36,548
28,518
Eqe
27,468
22,136
TEO
22,076
aSk
20,421
18,604
12,439
11,363

ESMÂÜ'L HÜSNÂ

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
IMG_20220906_030717.jpg
ALLAH Celle Celâluhû

Ulûhiyete ait sıfatlarının tümünü kendisinde toplayan bir isimdir.
Bu isim bir ism-i âzamdır.
Allah (c.c.) öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.

Allah (Celle Celâluhû)
Allah ismi, Esmâ-i Hüsnâ diye sayılan isimlerin hepsinin manasını içinde toplayan "İsm-i A'zam"dır. Yani isimlerin en büyüğüdür.

Allah ismi, varlığı kendisinden zarûrî olan yani bir an için yokluğunu düşünmek imkansız olan zâtın varlığını bildiren ve bu varlığında zâtından başka bir şeye muhtaç olmayan varlığın tek ve özel ismidir. Başka hiç kimseye söylenemez.

Allah ismi, herhangi bir kökten türememiştir. İkili ve çoğulu yoktur. Özel isimler diğer dillere tercüme edilemezler. Bu nedenle "Allah" ismi, hiçbir dile tercüme edilemez.

Allah ismi, herşeyi yaratan, hiçbir güçlük çekmeden onları koruyup yöneten, ancak kendisine ibâdet edilmesini şart koşan, kendisine inananları ve gerektiği gibi yaşayanları mükâfatlandıran zâtın özel ismidir.
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (8).jpeg

Er-Rahmân Celle Celâluhû
Allah (c.c.); çok merhametli olan, bütün mahlûkatına merhamet eden, hiç ayırım gözetmeden bütün mahlûkatının ihtiyaçlarını giderendir.

Er-Rahmân (c.c.) Cenab-ı Hak, bütün yaratılmışlar hakkında merhametlidir. Yani iyileri de kötüleri de, sevdiğini de sevmediğini de ayırtetmeden yarattıklarının hepsine acıyan, merhamet eden ve sayısız nimetler verendir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Allah yüz rahmet yarattı. İşte bu rahmetin bir tanesiyle dünyada yaratıklar birbirine merhamet eder. İşte onunladır ki vahşi hayvanlar dahi yavrularına şefkat eder. Diğer kalan doksan dokuz rahmetini ise kıyamet gününe tehir etmiştir." buyurarak Allah’ın merhametinin büyüklüğünü ifade etmiştir.

Bu isim Allah’a mahsus bir isimdir. Başkası hakkında kullanılması uygun değildir.

Her müslüman günde bir çok defa "Bismillâhirrahmânirrahîm" derken Allah, Rahmân ve Rahîm isimleriyle Allah’a zikir ve dua etmiş olur. Onun için güzel ve hayırlı olan, yapılması helâl olan her işimize başlarken mutlaka besmele ile başlamaşıyız ki o işimiz, hayırlı ve bereketli olsun.
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (12).jpeg

Er-Rahîm Celle Celâluhû

Allah (c.c.); çok merhamet edici, özellikle iman edip sâlih amel işleyenleri, âhiret nimetleri ile mükâfatlandırandır.

Er-Rahîm (c.c.): Yüce Allah, Rahmân sıfarı ile tüm kullarına sayısız nimetler vermişti. Ancak Yüce Allah, bu nimetleri iyi ve hayırlı yerlerde kulanan mü'min kullarını ahirette daha büyük ve ebedî (sonsuz) nimetler vermekle mükâfatlandırmıştır. Böylelikle iradesini imtihan yeri olan dünyada iyiye kullananlar, karşılığını ebedî mükâfat olarak ahirette göreceklerdir.

Bu mükâfat Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçmektedir. "iman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır." (Yûsuf: 57)

Er-Rahîm sıfatı ile yüce Allah, kullarına hayırda ve güzellikte yarışmaya teşvik etmektedir. Bu teşviki güzel anlayan ecdadımız da yeryüzünde güzel ve hayırlı eserler bırakmıştır.

Yüce Allah, ahirette kendisine inanan kullarına çok merhametli olacağını ve mü'min bir kulun dünyada yaptığı bir hayrının karşılığı olarak ahirette 700 sevap vereceğini açıkça bildiriyor. (Bakara: 261)
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (13).jpeg

El-Melik Celle Celâluhû
Allah (c.c.); bütün kâinatın tek sahibi, ortağı olmayan, ezelî ve ebedî gerçek hükümdardır.

El-Melik (c.c.): Göklerde, yerde ve her ikisi arasında bulunan herşeyi bir ölçü ve ahenk içinde olarak yaratan Yüce Allah'tır. Onun için herşeyin tek sahibi O'dur. Koyduğu tabiat kanunları ile evreni idare eden ve yönetimine de kimseyi ortak etmeyen "el-Melik" O'dur.

Ancak O'nun istediği olur, istemediği olmaz. O'nun hüküm ve kararlarını değiştirecek hiçbir güç yoktur. Hükümranlıkta hiçbir şey O'na ortak değildir.

Onun için Yüce Allah'ın "el-Melik" ismine inanan mü'minler, kâinatta O'nun mülkünde O'nun emir ve yasaklarına göre hareket etmekle yükümlüdür.
Yeryüzü kralları, padişahları ve diğer yöneticileri de, yönetimlerinde kâinatın meliki olan Allah’ın emir ve yasaklarını uygulamakla yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğümüzü bildiğimizi ve kabul ettiğimizi de namazlarda okuduğumuz Fatiha suresindeki "...Mâliki yevmiddin (O, din gününün "ahiret gününün" mâlikidir)..." ayetiyle her gün her rek'atta tekrar etmekteyiz.
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (14).jpeg

El-Kuddûs Celle Celâluhû
Allah (c.c.); her türlü noksanlıktan ve ayıptan münezzehtir (uzaktır).

El-Kuddûs (c.c.): Zâtında, sıfatlarında, yaptıklarında ve hükümlerinde her türlü ayıptan, noksandan, kusurdan uzak ve temiz olan Yüce Allah, insanı yaratırken günahsız ve kirsiz yaratmaktadır.
Ancak insanoğlu, büyüyünce ayıp ve kusurlara dalmaktadır. Bu kusurlu insanların maddî kirleri abdest ve gusülle yıkanarak giderken, günahları yani manevi kirlerini tevbe ve istiğfarla yıkanarak gitmektedir. "Kuddûs" isimli Yüce Allah, yeryüzünü de temiz yaratmıştır. İnsanların hizmetine tertemiz bir yeryüzü sunmuştur.
İnsanoğlunun kirlettiği yeryüzünü yağmurlarla yıkayan ve güneşle kurutan Yüce Allah'tır. Kirlenen suları buhara dönüştürüyor, havada temizleyip yeniden tertemiz yağmur olarak indiriyor.

Rahmet damlalarıyla dünyamız temizlendiği gibi; iman ederek şirk ve inkâr pisliğinden, emirlerine uymakla da isyan pisliğinden korunuyoruz.
Bizler bu dünyadan tertemiz gitmek istiyorsak, imanımızı, ibadetimizi, sosyal ve ekonomik hayatımızı "Kuddûs" olan Rabbimizin "Mukaddes" kitabı Kur'an'a göre düzenlemeliyiz.
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
IMG_20220430_021629.jpg

Es-Selâm Celle Celâluhû
Allah (c.c.); her türlü afet, arıza ve eksiklikten münezzeh olan, kusur ve ayıbı olmayandır. Dünyada ve âhirette kullarını selâmete çıkarandır.

Es-Selâm (c.c.): Her türlü noksandan, ayıptan ve kusurdan uzak olan Yüce Allah, kullarını da her türlü tehlikelerden ve kusurlardan selâmete-esenliğe çıkarandır. Yani her türlü huzur ve saadetin kaynağı O'dur.

Yüce Allah Nisa: 86. Ayetiyle de "Bir selâmla selâmladığınız zaman, ondan daha güzel selâm verin veya aynıyla karşılık verin" ayetiyle dünyada gönüller arasına sevgi köprüsü kurmuştur.
Müslümanlar da selâmlaşma ile birbirlerine esenlik ve selâmetlik dilemektedirler.

Sevgili peygamberimiz müslümanı şöyle tarif etmektedir: "Müslüman; dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu zarar görmediği kişidir."
Selâm olan Rabbimiz, islâm dinini kullarına indirerek onların selâmet yurdu olan cennete gitmelerini istemektedir. Cennetin yolu da İslâm'a teslim olmak ve hayatı islâm'a göre yaşamaktan geçmektedir.
 

AyN

TF Üyesi
Katılım
1 Eyl 2022
Mesajlar
261
Tepkime puanı
111
Puanları
43
Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı
Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden
Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan
El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan
El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak
Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran
El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen
El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten
El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan
El-Cebbar: Kudret sahibi olan
El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan
El-Halık: Yaratan
El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan
El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren
El-Gaffar: Mağfireti bol olan
El-Kahhar: Her şeye hakim olan
El-Vehhab: Karşılıksız veren
El-Rezzak: Rızık veren
El-Fettah: Dardan kurtaran
El-Alim: Her şeyi bilen ve gören
El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan
El-Basıt: İstediğine bolluk veren
El-Hafıd: Kafirleri alçaltan
 

AyN

TF Üyesi
Katılım
1 Eyl 2022
Mesajlar
261
Tepkime puanı
111
Puanları
43
Er-Rafi: İnananları yükselten
El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten
El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan
Es-Semi: Her şeyi duyan
El-Basir: Her şeyi gören
El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan
El-Adl: Adil olan
El-Latif: Kullarına değer veren
El-Habir: Her şeyi bilen
El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen
El-Azim: Yüce
El-Gafur: Affedici olan
Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren
El-Aliyy: Yüce
El-Kebir: Büyük olan
El-Hafiz: Koruyan
El-Mukit: Yaratılana rızkını veren
El-Hasib: Hesaba alan
El-Celil: Yüksek sıfatları olan
El-Kerim: İkram eden
Er-Rakib: Gören ve gözeten
El-Mucib: Dualarını kabul eden
El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan
El-Hakim: Hikmetli
El-Vedud: Kullarını seven
El-Mecid: Şerefi yüksek olan
El-Bais: Ölmüş olanları dirilten
Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan
El-Hakk: Hakkı gösteren
 

AyN

TF Üyesi
Katılım
1 Eyl 2022
Mesajlar
261
Tepkime puanı
111
Puanları
43
El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan
El-Kaviyy: Kudretli
El-Metin: Güçlü olan
El-Veliyy: İnananlara dost olan
El-Hamid: Övgüye layık olan
El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen
El-Mübdi: Yoktan var eden
El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten
El-Muhyi: Dirilten, can veren
El-Mümit: Öldüren
El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan
El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan
El-Vacid: istediğini her zaman bulan
El-Macid: Şanı yüce olan
El-Vahid: Eşi benzeri olmayan
Es-Samed: Muhtaç olunan
El-Kadir: Kudretli
El-Mektedir: Her şeye gücü yeten
El-Mukaddim: İstediğini yükselten
El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan
El-Evvel: Ezeli
El-Ahir: Ebedi
El-Zahir: Varlığı açık olan
El-Batın: Mahiyeti gizli olan
El-Vali: Sahip olan
El-Müteali: Yüce
El-Berr: İyiliği bol olan
Et-Tevvab: Günahları affeden
El-Müntekim: İntikam alan
El-Afüvv: Affeden
Er-Rauf: Merhametli olan
Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan
Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi
El-Muksit: Adaletli olan
El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan
El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan
El-Mugni: Müstağni
El-Mani: İstediği bir şeye mani olan
Ed-Darr: istediğine zarar veren
En-Nafi: istediğine fayda veren
En-Nur: Alemi aydınlatan
Al-Hadi: Hidayet sahibi
El-Bedi: Benzersiz yaratan
El-Baki: Ebedi
El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi
Er-Reşid: Yol gösteren
Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen
 

AyN

TF Üyesi
Katılım
1 Eyl 2022
Mesajlar
261
Tepkime puanı
111
Puanları
43
ESMAÜL HÜSNA FAZİLETLERİ


Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (48).jpeg

El-Mü'min Celle Celâluhû

Allah (c.c.); kalplere güven ve iman ışığı veren, kendisine sığınanları koruyandır.


"Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler." (Enfâl Suresi: 2)
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
images (1).jpeg

El-Muheymin Celle Celâluhû

Allah (c.c.); her şeyi gören, gözetip koruyandır.


"Farkında değil misin, Allah göklerde olanı da yerde olanı bilmektedir! Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri O olmasın; beş kişi yoktur ki altıncıları O olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka Allah onların yanındadır; nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir." (Mücâdele Suresi: 7)
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
IMG_20220914_065542.jpg

El-Azîz Celle Celâluhû
Allah (c.c.); azîz, benzeri olmayan, her şeye galip olan ve gücüne erişilemeyendir.

"Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir." (Âl-i imrân Suresi: 18)
 

LifeGoesOn

TF Üyesi
Katılım
23 Ağu 2022
Mesajlar
174
Tepkime puanı
233
Puanları
43
IMG_20220520_211047.png

El-Cebbâr Celle Celâluhû
Allah (c.c.); ulu ve yücedir. Dilediğini zorla yaptırmaya muktedirdir.

"Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır; her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor; âyetleri de açıklıyor ki rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız." (Ra'd Suresi: 2)
 

First panel title

First panel content

Second panel title

Second panel content
Üst