Yeni mesajlar Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

En çok mesaj
Kullanıcı
Mesaj
103,718
sdC
36,546
Eqe
34,825
34,813
25,466
TEO
22,076
21,033
aSk
20,421
12,443
11,363

Holistik Bakış nedir?

sdC

Tanısan sen de sevmezsin..
TF Özel Üye
Katılım
9 Ocak 2020
Mesajlar
36,546
Tepkime puanı
33,986
Puanları
1,903
Cinsiyetiniz
Bay
images (9).jpeg

Yazan: Tanol Türkoğlu

Eskiden müzelerin deposunda değerli sanat eserleri saklanırdı (ve yıpranır, kaybedilir, yok olurdu) bugün de kamu kurumlarının dijital ortamlarında işlendiğinde işe yarayacak değerli veri. Holistik bakış önce veriye değer vermekle başlar.
Tarihe 68 Olayları olarak geçen ve ABD Kaliforniya ile Fransa’daki üniversitelerde başlayan öğrenci gösterileri döneminde öne çıkan başucu kitaplarından birisi de Herbert Marcuse’un “Tek Boyutlu İnsan”ı idi. Adının da çağrıştıracağı gibi kişinin çok boyutlu bir eleştirel düşünce zihnine, bakış açısına sahip olmasının öneminin altı çiziliyordu.
Yaklaşık elli yıl sonra bugün olaylara ve olgulara “çok boyutlu” ya da daha janjanlı bir ifade ile “holistik” bakmanın önemi yeniden vurgulanıyor. Bankacılıkta müşteriye verilen hizmetin “holistik” olması, müşterinin banka ile etkileşim kurduğu her kanal ya da mecranın diğerlerindeki etkileşimden de haberdar olması demektir (örn dün çağrı merkezini arayıp bir kredi başvurusu yaparken işiniz yarım kaldıysa bugün şubeye gidip işi kaldığınız yerden devam ettirebilirsiniz; şube personeli sizin yarım kalan sürecinizden bihaber çıkmaz).
Holistik yaklaşım modelini yeniden ve olası pek çok alanda uygulanabilir hale getiren şey ise aslında teknolojinin giderek daha çok veriyi yakalayabiliyor olması.
Yeri gelmişken “büyük veri” ifadesindeki semantik hatanın da altını çizmek gerek. Büyük veri ile uğraşan teknoloji firmaları, kavram dejenere olmasın diye bunu her dile getirişlerinde memnuniyetsizliklerini de ifade eder ancak bu ne yazık ki timsah gözyaşları; samimi değil. Çünkü “büyük veri” ifadesindeki temel hata ifade edilen şeyin “veri” değil “enformasyon” olmasıdır.
Veri, herhangi bir mecra olmadan kendi kendine var olabilen bilgi kırıntılarıdır. Bu bilgi kırıntıları herhangi bir ortamda kayıt edilmeye başlandığında (kağıt, disk ya da insan beyni) onun adı artık enformasyon olur. Bu kayıt altına alma sürecinde veride herhangi bir değişiklik olmasa bile. Örneğin her insanın bir yaşı vardır; ama Türkiye’deki vatandaşların yaş bilgilerinin saklı olduğu nüfus idaresi sistemindeki kayıtlar artık veri değil enformasyondur; çünkü kayıt altına alınmıştır; gerçeğin (veri) göstergebilimsel izdüşümü (enformasyon). O halde büyük veri değil, büyük enformasyon demek daha doğrudur.
Bu hatalı “büyük veri” ifadesinin işaret ettiği, kayıt altına alınmış verinin hacmi arttıkça, bunları belli bir mantığa göre işleyip sonuçlar üretme imkanları da artmaktadır. Bu da ilgili olay ya da olguya çok daha geniş bir açıdan bakma imkanlarını da beraberinde getirir. İşte holistik bakış!
Holistik bakış ilk etapta birbiri ile ilgili olmayan gündelik olaylarla ilgili yapılacak değerlendirmelerde işe yarayabileceği gibi çok daha büyük toplumsal, sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik alanlarda tatbik edilebilir. Burada kritik olan şey bu veriyi işleyecek ve işe yarar sonuçlar üretecek modeller üretebilmektir.
Veri modellemesi son yıllarda işte bu nedenle giderek artan bir oranda aranan teknolojik beceri kümesi olarak öne çıkmaktadır. Veri orada bir şekilde depolanmakta, ancak bunun nasıl işleneceği konusunda kimsenin bir bilgisi yok.
Peki buna mukabil ne tür çözümler üretiliyor? Klasik “tecrübe” yöntemiyle üretilen. Bu budur, bu da şudur denerek baz alınan çözümler! Eskiden müzelerin deposunda değerli sanat eserleri saklanırdı (ve yıpranır, kaybedilir, yok olurdu) bugün de kamu kurumlarının dijital ortamlarında işlendiğinde işe yarayacak değerli veri. Holistik bakış önce veriye değer vermekle başlar.
 

sdC

Tanısan sen de sevmezsin..
TF Özel Üye
Katılım
9 Ocak 2020
Mesajlar
36,546
Tepkime puanı
33,986
Puanları
1,903
Cinsiyetiniz
Bay
images (10).jpeg

Holistik İnsan

Evrenin temelinde “enerji” vardır. Her şey enerjidir aslında. Enerji, kendini bir “titreşim” ve “dalga boyu” şeklinde ortaya koyar. Var olan her şey gibi insan da bir enerji ve belirli bir dalga boyudur. Aslında kendimizi sadece et, kan ve kemikten oluşan bir fizik beden olarak ifade etmiyoruz. İnsan enerji düzeyinde de sürekli bir yayın halindedir bu yayınımı suya atılan bir taş gibi, çevresinde halkalar ve dalgalar oluşturur.

Bu halkaların birbirleriyle olan girişimleri kimi yerlerde yükselen, kimi yerlerde de alçalan dalga desenlerinin meydana gelmesine yol açar. Bu dalga desenlerine “hologram” denir. Beynimiz de tıpkı evrendeki bütün cisimler gibi “holografik” bir işletim sistemine sahip. Dalga boyları ve onların birbirleriyle kesişip-girişerek oluşturdukları “bilgi hologramları” aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

2012 yılından sonra ‘Hologram’ ve holografik bütünlük gibi konuların gündelik yaşamda daha fazla kullanım alanına girmesi gibi; temel anlayışlarımızda pek çok yenilik yaratacak yeni bilgi hareketleriyle ve haberleriyle karşılaşmaya hazır olalım, şaşırmayalım!

Mikro da ne varsa aynısı da makroda olduğu için gezegenlerin de bizleri etkileyen bu tip yayınımları vardır ve bazı özel konumlar özellikle çarpıcı etkiler yaratırlar. Bu yıl bu etkileri hem kendi yaşamımızda hem de toplumsal düzeyde hep birlikte yaşama ve gözleme şansımız var.

Holistik-Bütünsel İnsan Modelinin İlk Örnekleri Oluşuyor:

Büyük Yenilik Hareketleri ilk çıkışları itibariyle evrensel değerler taşırlar ve doğal yollarla egoyu denetim altına alırlar. Tüm holistik bilgiler, sadece ben diyerek yürümenin zorluğunu ve egonun ağırlığını anlatıyorlar. Bu tip yeni bilgi akışlarıyla akan bireylerin fazla zorlanmadan doğal denetim sistemlerini harekete geçirmeleri mümkündür.

Özellikle 2012’den sonra ‘Gezegen Enerjileri’nin diziliş ve akış şekli buna izin vermektedir. Bu yıldan itibaren her türlü olayı kendi çıkarlarına göre değerlendiren insan modelleri demode oluyor. “Ben yerine biz demeyi bilen, kendini düşündüğü kadar bir başkasını da düşünen holistik insan modeline hızlı bir geçiş var.” Günlük gazetelerde bile bu konulara ait haberler yer almaya başladı bile.

Tüm bunlar yenilik haberleridir, dikkatli okumak ve araştırmakta herkes için yarar vardır. Yeni bir bakış açısı ve bilgilendirme sistemi uzun yıllardır devrede ama bu yıl değişik bir patlama yaşanması da söz konusu.

Ezoterik, astrolojik ve spiritüel bilgilere göre, “Holistik insan”, egonun dar sınırlarını aşan ve evrensel düzenle aynı frekansta titreşebilen insandır. Diğerlerine göre ruhsal yeteneklerini ve duyular dışı algılarını daha fazla kullanır. Bir eleştiriyle karşılaşınca bunu “kendini geliştirme fırsatı” olarak değerlendirir. Birilerine ya da olaylara kızmak yerine: “Bu, benim başıma neden geldi?” diye düşünür. Tipik söylemi, “Ben nedenleri anlayarak bu başıma geleni değiştirebilirim, süreyi kısaltabilirim, sorunu aşabilirim, kendime de başkalarına da faydalı olabilirim” şeklindedir.

Özellikleri:

 1. Duyular Dışı Algılama kapasiteleri gelişkindir.
 2. Ruhsal ve Psişik yeteneklerini ve beyin kapasitelerini mümkün olduğunca fazla kullanırlar.
 3. Ruh ve bedenlerinin enerji düzeyini ve titreşimlerini yükseltmeyi bilirler, beş duyunun dışına kolaylıkla taşarlar.
 4. Farkındalığı yüksektir, bilincini, zihnini(düşünce sistemini) beynini yönlendirmeye önem verir ve teknik kullanır.
 5. Holografik bir anlayışla, kendisinin de bir mikrokozmos olduğunu bilir ve sürekli kapasitesini geliştirmeye çalışır.
 1. Evrensel “Bir”lik ve “Bütünsellik” olgusunu yüksek bir farkındalıkla hissetmeye çalışır ve bireysel yararlarının her şeyin yararına ve iyiliğine olduğunun şuurundadır.
 2. Pozitif ve olumlu bir insan olmak onun için görev değil, yaşanması gerekli bir haldir.
 3. Günlük yaşamda karşılaştığı olayları pozitif ya da negatif diye değerlendirmek yerine kuantum mantığıyla ikili düşünür ve zıtları birlemeye, olaylara kartal bakışıyla bakmaya çalışır.
 4. Karşılaştığı insanların ve olayların ona bir şeyler öğretmek ve onun deneyimlerini zenginleştirmek için orada olduklarını, süreç bittiğinden her şeyin değişeceğini iyi bilir ve yaşamının sorumluluğunu yüklenir.
 5. Evrensel sır olarak kabul edilen bilgilerin doğal, anlaşılabilir ve uygulanabilir yasalar olduğunu hissetmeye başlar ve kendine göre pratikler yapar.
 6. Holistik insan, iletişime çok önem verir. İletişim tekniklerini doğru kullanır. Beden dili, sözel anlatım, düşünce yayını, enerji dengeleri gibi temel bireysel gelişim konularına önem verir.
 7. Spiritüel ve dünyasal lisans eğitimlerini, bilimi, okumayı, araştırmayı ve sürekli kendini geliştirmeyi ciddiye alır.
 8. Eski kalıpları kullanmaz, soruları açıklayarak yanıtlar, karşısındakini ikna etmek ister ama zorlamaz. Ceza yöntemlerini kullanmaz, farkındalığa değer verir. Sorgulamayan itaati ciddiye almaz. Anlamak ve anlaşılmak ister.
 9. Modern bir Yunus gibidir. Varlığa ve yokluğa sevinmek ya da üzülmek yerine gerekenin yapılmasını daha fazla önemser.
 10. Yeni bir dönemin ve yeni bir başlangıcın, ruhsallıkla-bilim arasında kurulacak meta köprülerle atılacağını ve meta bilimin önemini bilir. Metapsişikle, bilim arasındaki köprüleri kurmak için kendi de düşünsel-sözsel-eylemsel aktivitelerde bulunur.
Alıntı
 

First panel title

First panel content

Second panel title

Second panel content
Üst