Yeni mesajlar Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

En çok mesaj
Kullanıcı
Mesaj
102,466
sdC
36,546
Eqe
33,809
33,748
25,099
TEO
22,076
aSk
20,421
20,160
12,443
11,363

Üstün Zekalılar Öğretmeni

Eqe

Owner
Yönetici
TF Owner
Katılım
25 Ocak 2018
Mesajlar
33,809
Tepkime puanı
6,556
Puanları
113
Cinsiyetiniz
Bay
TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Üstün Zekalılar Öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Üstün Zekalılar Öğretmeni bu program çerçevesinde;
▪ İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,
▪ Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
▪ Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
▪ Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
▪ Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
▪ Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,
Kırtasiye malzemeleri
Bilgisayar
Okul laboratuar malzemeleri
Kitap,Büro makinaları,TV,Video,Ses kasetleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Üstün Zekalılar Öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

▪ Üstün Zekalılar Öğretmeni olmak isteyenlerin;
▪ Sözel ve sayısal yeteneği gelişmiş,
▪ Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili,
▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
▪ Dikkatli, işine özen gösteren,
▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Üstün Zekalılar Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler. Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Türkçe,
▪ Psikoloji,
▪ Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) "Üstün Zekalılar Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "YGS-6" puan almak.
▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Üstün Zekalılar Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanları, Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesi ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil alanları mezunları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünden mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Meslek liselerinin; Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavını (YGS) kazanıp, Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;
1 Yıl: Temel Matematik, Genel Biyoloji, Uygarlık Tarihi, Türkçe-Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Özel Eğitim, Eğitim Bilimine Giriş, Üstün Zekalıların Eğitimine Giriş, Türk Tarihi ve Kültürü, Genel Coğrafya, Bilgisayar, Türkçe-Sözlü Anlatım, Eğitim Psikolojisi,
2. Yıl: Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması, Genel Fizik, Genel Kimya, Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları, Türk Dili-Ses ve Şekil Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Bilgisayar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Çevre Eğitimi, Sanat Eğitimi, Türk Dili-Cümle ve Metin Bilgisi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi, Güzel Yazı Öğretimi, İstatistik, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,
3. Yıl: Eleştirel Düşünce Becerileri, Bireyselleştirilmiş Öğretim Planları Geliştirme ve Değerlendirme, Matematik Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi, Felsefe, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Sosyal beceri Eğitimi, Üstün Zekalı ve Yetenekliler için Çocuk Edebiyatı, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Türkçe Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Spor Kültürü, Topluma Hizmet Uygulamaları, Normal Sınıflarda Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi, Okul Deneyimi
4. Yıl: Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Duyuşsal Eğitim, Drama, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Görsel Sanatlar Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Üstün Zekalı ve Yeteneklilerde Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Rehberlik, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Üstün Zekalılar Öğretmenliği" lisans diploması ve "Üstün Zekalılar Öğretmeni" veya "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Üstün Zekalılar Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB'ce burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme sınav kılavuzunda yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri değişiklikler göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ İşitme Engelliler Öğretmenliği,
▪ Görme Engelliler Öğretmenliği,
▪ Zihin Engelliler Öğretmenliği,
▪ Sınıf Öğretmenliği,
 

Behzat Ç.

TF Üyesi
Katılım
13 Haz 2020
Mesajlar
2,594
Tepkime puanı
2,169
Puanları
113
Bu meslek gerçekten zor.İnsan karşısındakilerin yaında kendinden şüphe eder yani
 
  • Beğen
Tepkiler: Eqe

BukLem

Sus ve Yaradanın kapı açışını seyret
TF Özel Üye
Katılım
18 Kas 2015
Mesajlar
33,748
Tepkime puanı
20,528
Puanları
113
Yaş
27
Burc
Kova
Memleket
01 Adana
Nerden:
Afrika
İlgi Alanı:
İlgisiz
bu tür çocuklarla ilgilenmek öncelikle yürek/istek işi.
çok zor bencede
 

First panel title

First panel content

Second panel title

Second panel content
Üst